Samfunn, politikk og omdømme
Samfunn, politikk og omdømme
OUR SOLUTIONS

Politiske målinger og analyser

Vi tilbyr en rekke tjenester innen politiske meningsmålinger og analyser. Som en del av Ipsos globalt, trekker vi aktivt veksel på et internasjonalt nettverk med høy kvalitet på politiske meningsmålinger.

Kundebehov

  • Meningsmålinger
  • Analyser om holdninger til enkeltsaker eller testing av politiske budskap

Våre løsninger

Ipsos’ avdeling Public Affairs tilbyr en rekke tjenester innen politiske meningsmålinger og analyser.

Vår mest profilerte undersøkelse er Ipsos’ månedlige politiske barometer, som vi gjennomfører i samarbeid med Dagbladet. I denne målingen spør vi et representativt utvalg av den norske befolkingen om deres partipreferanse og deres holdninger til enkelte politikere eller aktuelle saker. Her har vi lang tradisjon for treffsikkerhet så vel som interessant analyse.
Vi samarbeider også med aktører innen politikk, offentlig sektor, forskning og næringsliv. Vi kan levere målinger som omhandler holdninger til en eller flere enkeltsaker eller til politiske budskap. Disse undersøkelsene kan gjøres blant hele befolkningen eller i bestemte målgrupper. Vi tilbyr bistand i alle ledd av prosessen, fra utforming av spørreskjema til levering av rapporter. Vi legger prestisje i at våre produkter og leveranser er utarbeidet på et fundament av solide data, høy statistisk kompetanse og innsiktsfull analyse.  
Ipsos Public Affairs Norge er en del av et internasjonalt nettverk med høy kvalitet på politiske meningsmålinger.

  • Les mer om resultater fra vårt siste politiske barometer.


Ta kontakt med oss:

Linn Sørensen Holst, tlf. +47 97594285, E-post: Linn.Holst@ipsos.com

Casestudier

En internasjonal forening brukte G@ til å kartlegge arbeidende innbyggere i over 20 land om deres holdninger til å flytte i forbindelse med jobb. Resultatene ga god anerkjennelse for organisasjonen og fremmet dem som en internasjonalt anerkjent aktør i deres bransje.

En stor energileverandør målte de største utfordringene hver måned for å få bedre innsikt i deres virksomhet.

Et offentlig departement som er ansvarlig for å administrere utenlandsstøtte, målte de økonomiske og sosiale kostnadene ved vold mot kvinner og jenter i land med lav og middels inntekt. Undersøkelsen ga ny empirisk og bevisbasert data om de økonomiske og sosiale kostnadene ved vold mot kvinner og jenter. Dette ble brukt til å forme og påvirke offentlig og sosial politikk på juridisk nivå, helse- og sosialstøttetjenester, samt å motarbeide sosiale normer som normaliserer vold mot kvinner.

Samfunn