Advisory Services | Brands | Ipsos
Markedsstrategi og innsikt

Rådgivningstjenester (Strategy3)

OUR SOLUTIONS
Vi løser komplekse utfordringer ved å kombinere analyse og rådgivning som grunnlag for vekststrategi.

Strategy3 er Ipsos’ rådgivningsmiljø som kombinerer management consulting med forskning og markedsanalyse for å definere en relevant, effektiv og differensiert vekststrategi. Strategy3 kombinerer prosesskunnskap og implementeringskompetanse fra management consulting med nyansene og kunderelevansen som sterke markedsundersøkelser gir. Ved å utnytte Ipsos’ forskningskompetanse og globale nettverk, danner vi tverrfaglige team med ulike bakgrunn fra management consulting, merkevarestrategi og innovasjonsekspertise for å besvare komplekse forretningsspørsmål om kunder, markeder, produkter, merkevarer og innovasjonsproblemstillinger. 

 

Ipsos Strategy3 arbeider oftest med følgende fem områder:

  • Kundesegmentering: Hvem er de rette kundene for merkevaren din, og hvilken atferd har de? 
  • Marked og trender: Hvor skjer den viktigste markeds- og kanaldynamikken akkurat nå? Og hvordan bør du respondere på den?
  • Merkevare: Hvordan posisjonere merkevaren din slik at den skaper mest mulig gjenklang hos kunder og ansatte?
  • Innovasjon: Hvordan sikre en jevn strøm av innovasjoner som sikrer fortsatt vekst?
  • Fremtid: Hvordan kan du forstå svingninger i dagens marked, forutse fremtiden og skape langsiktig suksess?