Samfunn, politikk og omdømme

Samfunn, politikk og omdømme

OUR SOLUTIONS

Vi er eksperter på innsikt og datainnsamling om samfunn, politikk og omdømme. Avdelingen består av åtte konsulenter med høy kompetanse innen samfunnsvitenskap, økonomi, atferdspsykologi og statistikk. Vi har utstrakt kvantitativ og kvalitativ metodisk kompetanse, og utvikler skreddersydde løsninger til ulike problemstillinger. Våre oppdragsgivere spenner fra offentlig sektor til privat næringsliv, organisasjoner og politiske partier.

Samfunnsundersøkelser- og analyser Vi er spesialister innen samfunnsvitenskapelige metoder, og kartlegger, utreder, evaluerer og samler inn data om alle tema innen samfunnsanalyser. Les mer
Omdømme- og brukerundersøkelser Ipsos Public Affairs er i kunnskapsfronten når det gjelder å analysere virksomheters omdømme, omverden og å måle brukeres tilfredshet med utvalgte tjenester. Les mer
Politiske målinger og analyser Vi tilbyr en rekke tjenester innen politiske meningsmålinger og analyser. Som en del av Ipsos globalt, trekker vi aktivt veksel på et internasjonalt nettverk med høy kvalitet på politiske meningsmålinger. Les mer
Opinionsundersøkelser Våre hyppige og jevnlige opinionsundersøkelser hjelper virksomheter med innsikt i befolkningens holdninger til og eventuelt kunnskaper om bestemte forhold, som produkter, varemerker, politiske partier og aktuelle saker. Les mer