Samfunn, politikk og omdømme

Samfunn, politikk og omdømme

OUR SOLUTIONS

Vi er eksperter på innsikt og datainnsamling om samfunn, politikk og omdømme. Avdelingen består av åtte konsulenter med høy kompetanse innen samfunnsvitenskap, økonomi, atferdspsykologi og statistikk. Vi har utstrakt kvantitativ og kvalitativ metodisk kompetanse, og utvikler skreddersydde løsninger til ulike problemstillinger. Våre oppdragsgivere spenner fra offentlig sektor til privat næringsliv, organisasjoner og politiske partier.