Shopper Research | Ipsos
Markedsstrategi og innsikt

Shopper Research

OUR SOLUTIONS
Vekst i et marked med fragmenterte distribusjonskanaler.

Ipsos hjelper kunder å optimalisere sine shopperstrategier, oppnå god effekt på tvers av on-line og off-line distribusjonskanaler (omnichannel).

LIFE Path gir rik innsikt i kundereisen fra interesse til fullført kjøp. Vi gir svar på viktige spørsmål: Hvordan kan jeg forutse og påvirke de store endringene som nå skjer i innkjøpsatferd? Hvilken betydning og rekkevidde har ulike fysiske og digitale kontaktpunkter? Hvilke budskap er mest effektive i de ulike kontaktpunktene? LIFE Path gir deg hele bildet.

Et komplett LIFE Path prosjekt henter informasjon fra shoppere på flere måter:

  • LYTTE: Stakeholder intervjuer, gjennomgang av desk research, sekundære kilder og analysere samtaler på sosiale medier.
  • INTERVJUE: Dagbokintervjuer på mobil gir korrekt øyeblikksinformasjon om kjøpsatferd, budskapsoppmerksomhet og kontaktpunktrelevans. Etterfølges av lengre intervjuer etter gjennomført kjøp.
  • FØLGE: Shopper- observasjoner og kartlegging av kundereise.
  • ENGASJERE: Aktivering av innsikt med interne workshop, storytelling og opplæring. 

iDNA er en verktøykasse med undersøkelser som støtter utvikling og optimalisering av e-handelsløsninger. iDNA kartlegger online kundereiser, analyserer kjøpsatferd i en spesifikk valgt nettbutikk og kan teste hvordan ulike produktkonsepter vil gjøre det i online butikker::

  • iGO kvantifiserer kundereisens ulike steg.
  • iSHOP avdekker kjøpsatferd online og merkevalg i din nettbutikk.
  • iBUY tester hvordan ulike utførelser av en gitt merkevare vil fungere i en simulert nettbutikk.

Simstore er Ipsos’ plattform for undersøkelser gjennomført i virtuell butikk. Vi kan simulere en rekke ulike butikkløsninger, både tradisjonelle betjente butikker og online butikker. Med Simstore kan vi analysere merkevarevalg ved å beskrive beslutningstre, forbedre hylleoppsettet for å gi bedre navigeringsmuligheter for forbruker og teste ulike pakningsløsninger på skissestadiet.  Ipsos har et spesialisert team som designer en simulert butikk tilpasset det miljøet ditt produkt skal selges i.  
Se Simstore video her eller les mer her.