Samfunnsforskning & Omdømmemåling: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Social Research Institute

Institutt for sosialforskning er verdensledende når det gjelder å forstå folkets oppfatning, brukere av offentlige tjenester og andre interessenter, inkludert medlemmer, fullmektige, ansatte, givere, helsepersonell og velgere.

Klient sammenheng

Bridging the gap between government and the public.
To explore what citizens and other stakeholders saying and determining their concerns.
Consulting with a myriad of stakeholders on issues of interest.
Assessing and benchmarking satisfaction with services, and measuring improvement.
Measuring the impact and outcome of programmes and policies.
Identifying the changing behaviours of citizen-consumers, and determining the trends and their implications.

Solutions

We design, develop and carry out customised research for clients in the government and public sector to help them make better, evidence-based decisions.

Our expert teams in individual countries have the in-depth sector knowledge to assist decision-makers across the full range of public policy issues.

Citizen and stakeholder consultations

Ipsos utilises a wide variety of quantitative and qualitative methodologies including face to face, telephone, mail, online, social media, social listening, community consultations, focus groups (both in-person and online), in-depth interviews, CitizensLabs, and ethnography to solicit citizen/stakeholder opinion on a variety of top issues and concerns, and provide information and evidence that help decision makers within the public sector develop and evaluate their policies, programmes and communications.   We work with our clients to identify, segment and profile their key audiences, and understand how best to engage existing and potential audiences.  

Performance management and improvement in public services

We help local, regional and national government clients understand the nuances of public opinion and behaviour on social and economic issues.

The large volume of work we do around the world provides us with the context in which to better interpret our client’s results, and giving us deeper insight and analysis.

Policy evaluation, impact and programme assessment

Our extensive experience of working with government and not-for-profit organisations allows us to draw on the sector-specific expertise and research techniques required to find out what impact there has been as a result of an intervention or program, identify what intervention or program works best (and in what circumstances), and determine why an intervention or program works, or doesn't work.

International Development

Ipsos has expertise across a range of international development and public diplomacy programme areas including: agriculture, civil society, conflict mitigation, democracy human rights and governance, economic growth and trade, education, finance and economic inclusion, environment and natural resources, human and institutional capacity development, population health and nutrition, gender, international diplomacy and cooperation, and humanitarian and disaster relief.

Ipsos routinely conducts quantitative and qualitative general population studies, as well as targeted and elite studies, around the world. Ipsos also has significant capabilities in programme evaluation, including the development of evaluation frameworks, logic models, experimental and non-experimental impact studies, programme needs assessments, performance monitoring systems, primary and secondary data collection and analysis, and the delivery of analytical reports and strategic recommendations.

Health

We’ve developed strategic research programmes for government, not-for-profits, hospitals, integrated health systems, national and regional health insurers, and other health provider organisations.

We offer a complete range of community and patient engagement services and methodologies (both quantitative and qualitative) to help healthcare providers and system leaders find the evidence they need to make informed decisions.

We develop and conduct programme evaluations and real-time client experience studies that measure achievements (both real and perceived) and provide recommendations for continuous improvement.

Communications, campaigns and branding research & behaviour change

Media and Opinion Polling 

Over the past two decades, we have built our brand to mean accuracy, truth, and insight. We conduct public opinion or market research on behalf of our clients, that is released to the media, to other stakeholders such as governments, or used in client advertising and collateral materials.

Politics & elections

The defining characteristic of a democracy is the citizen's right to vote and Ipsos has a wealth of experience conducting high profile political and election research. With more than 30 years’ experience in researching political attitudes, and extensive methodological expertise, we are able to provide clients with results that are insightful and stand up to scrutiny.

Social Trends

We help our clients to identify the deep social trends either locally or internationally.

Casestudier

En offentlig instans ønsket kvalitativ rådgivning for å hjelpe dem med å forme ny politikk innen kostnaden av barnepass for arbeidende familier. Resultatene ble brukt til å forstå hvilke kvalifiserte foreldre som ønsket å vite om politikken, hvordan de ønsket at dette ble kommunisert og hva som ville oppfordre dem til å registrere seg tidlig i prosessen.

Vårt dedikerte team for politikkvurdering leder en rekke evalueringsprosjekter for britiske, europeiske og internasjonale kunder i offentlig og ikke-kommersiell sektor. Vårt tverrfaglige team av evalueringsprofessorer, økonomer og politiske eksperter utnytter vår styrke i å drive robust samfunnsforskning på tvers av hele spekteret av politikkområder, for å levere høy kvalitet og effektive og heldekkende evalueringsløsninger for våre kunder

En offentlig instans som overvåker offentlige holdninger til kjernefysisk kraft over hele verden, formeninger om alternative energikilder og global bekymring for langsiktige miljø- og energipolitiske spørsmål, for å kunne ta politiske beslutninger om alternativ energiproduksjon.

En nasjonal helseundersøkelse ville kartlegge befolkningens helsesituasjon, identifisere viktige helseproblemer og helsepersonellbehov, undersøke ressursbruken i helsevesenet og forbrukernes tilfredshet, estimere utbredelse og distribusjon av helseindikatorer og få et nøyaktig innblikk i kjønn, aldersgruppe, sosioøkonomiske og geografiske ulikheter innen helse, eksponering for risikofaktorer, utnyttelse av helsetjenester og undersøke mulige trender i befolkningens helse. Resultatene ble brukt til å gi anbefalinger for fremtidige programmer og politikkutvikling.

Samfunn