Ukens tall

Ukens tall #48: Nær 7 av 10 tror prisene på varer og tjenester vil stige de neste 12 månedene

På oppdrag fra Norges Bank utfører Ipsos den kvartalsvise Forventningsundersøkelsen i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Ukens tall #47: Stadig flere hører på podkast månedlig eller oftere

Ipsos Innsiktsrapport om podkastlytting i Norge viser at stadig flere hører på podkast månedlig eller oftere.

Ukens tall #46: Hvis en vaksine mot Covid-19 var tilgjengelig ville 74 % av de spurte tatt den

I en ny global undersøkelse fra Ipsos svarer 74 % av de spurte at de er helt eller delvis enig i at de ville tatt en vaksine mot Covid-19, hvis den var tilgjengelig.

Ukens tall #45: Reduksjon i hvilken alder som regnes som «eldre» i arbeidslivet

Årets Norsk seniorpolitisk barometer viser en reduksjon i hvilken alder som regnes som «eldre» i arbeidslivet.