Ukens tall

Ukens tall #3: Et flertall av yrkesaktive gleder seg alltid til å gå på jobb

Norsk seniorpolitisk barometer 2020 viser at et tydelig flertall av de yrkesaktive alltid gleder seg til å gå på jobben

Ukens tall #2: Bred støtte til koronatiltakene i befolkningen

Det er bred støtte til koronatiltakene i befolkningen, men særlig de eldre støtter tiltakene.

Ukens tall #1: Av de som ønsker å være mer fysisk aktive i 2021, vil flest gå på tur til fots eller på ski

En fersk undersøkelse viser hva slags aktiviteter de som ønsker å være mer fysisk aktive i 2021 enn 2020 foretrekker.

Ukens tall #52 og 53

Ukens tall-teamet tar julefri :-)

Ukens tall #51: Halvparten skal spise grøt med mandel i jula

En fersk undersøkelse fra Ipsos viser at halvparten skal spise grøt med mandel i julen.

Ukens tall #50: Eldre er mer fornøyde med det offentlige helsevesenet

Befolkningens tilfredshet varierer med det offentlig helsevesenet mellom aldersgrupper.

Ukens tall #49: Færre negative til å ta en koronavaksine dersom den blir tilgjengelig neste uke

Ipsos gjennomførte på oppdrag fra Dagbladet to målinger angående vaksine mot koronaviruset.

Ukens tall #48: Nær 7 av 10 tror prisene på varer og tjenester vil stige de neste 12 månedene

På oppdrag fra Norges Bank utfører Ipsos den kvartalsvise Forventningsundersøkelsen i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Ukens tall #47: Stadig flere hører på podkast månedlig eller oftere

Ipsos Innsiktsrapport om podkastlytting i Norge viser at stadig flere hører på podkast månedlig eller oftere.

Ukens tall #46: Hvis en vaksine mot Covid-19 var tilgjengelig ville 74 % av de spurte tatt den

I en ny global undersøkelse fra Ipsos svarer 74 % av de spurte at de er helt eller delvis enig i at de ville tatt en vaksine mot Covid-19, hvis den var tilgjengelig.