Ukens tall: Forskere er yrkesgruppen med høyest tillit

Forskere og leger topper nok en gang listen over tillit til yrkesgrupper, mens politikere og reklamebransjen får bunnotering.

En ny Ipsos-måling fra den siste Trust: the Truth finner at forskere fortsatt har høyest tillit av alle yrkesgrupper globalt, tett fulgt av leger. Seks av ti respondenter svarer at de har tillit til forskere, mens bare en av ti svarer at de ikke har tillit til dem. Etter følger leger (56% tillit), og lærere (52%). Politikere er gruppen vi har minst tillit til globalt.

 

Undersøkelsen, gjennomført på nett av voksne i alderen 16-64 år i 22 land, viste at selv om yrket med høyest tillit varierer noe mellom landene, er det stor enighet om yrkene som scorer lavt på tillit. I alle landene havner politikere på bunn. Globalt har to tredjedeler lav tillit til politikere (67%) og seks av ti lav tillit til landets regjering (57%).

h

Last ned hele rapporten Global trust in professions under. 

Samfunn