Healthcare Evidence, Value and Access
Healthcare

Evidence, Value and Access in Zorg

OUR SOLUTIONS
Ons Evidence, Value & Access aanbod bestaat uit eigen syndicated real-world evidence (RWE) data onderzoek, consultants en specialisten in onderzoek naar health economics en onderzoeksresultaten en markttoegangsstrategie en -planning.

Onze aanpak is data-agnostisch. We bouwen nieuwe data assets voor ondersteuning van evidence- en engagementstrategieën voor medische en commerciële strategieën in alle therapiegebieden.


Ontwikkeling en convergentie van evidence en de toegang tot de markt

Meer dan ooit is betere samenwerking nodig bij therapeutische gebiedsstrategieën en indicatiebehoeften. Medische en commerciële cliënten staan voor drie taken: 

 1. evidence genereren voor begrip van ziektes, klinische evidence voor geneesmiddelen;
 2. plan opstellen op basis van evidence (veelal een health technology assessment, HTA),  kosteninschatting voor de verzekeraar bepalen;
 3. krachtige markttoegangsstrategieën en -tactieken toepassen om acceptatie en commerciële impact op allerlei uiteenlopende markten wereldwijd te waarborgen.

Ons ervaren Health Economics and Results Research (HEOR) team beantwoordt van het "wat" en het "waarom" om de prestaties van geneesmiddelen van farmaceutische bedrijven te begrijpen. Dit team met experts in markttoegang combineert flexibele oplossingen met diepgravende methodes.


Het levert een scala aan analysetools voor allerlei commerciële beslissingen - van grootschalige modellen tot meer flexibele keuze-oefeningen. Onze syndicated Global Therapy Monitors ondersteunen hen met een uitgebreide wereldwijd consistente, real-world data en therapeutische expertise op het terrein van HEOR en markttoegang.


Evidence Generation

Evidence Generation richt zich op ziekte - bepalen van de belasting door de ziekte en de niet-vervulde behoeften – maar ook op geneesmiddelen - door een evidence gap assessment en overleg met fabrikanten om essentiële vragen van de verzekeraar te beantwoorden: Kan het werken? Is het in balans met de kosten? Werkt het? Wat is de impact op de veranderende zorgnormen?


Value Proposition

Value Proposition-diensten bestaan uit: inzicht in verzekeraars, tracking en segmentatie, kernwaardedossiers, waardeboodschap van de verzekeraar/ontwikkelen en testen van de boodschap, onderhandelingsstrategie met verzekeraar.


Market Access

Market Access kijkt naar: prijsstelling, vergoedings-/toegangsstrategie, genereren en plannen van evidence, betaalbereidheid van patiënten, beoordeling markttoegangslandschap, zorgvuldigheidseisen voor markttoegang en beoordeling van kansen. Specifiek:

 • ontwikkelen van toegangsdoelstellingen voor de belangrijkste accounts die het specifieke toegangs- en trajectniveau bepalen;
 • ontwikkelen van tactieken voor account-segmentatie en doelen (nationaal, regionaal, account, cohort);
 • op accountniveau plannen ontwikkelen voor lancering (pre/post approval);
 • live veldtrainingen geven met accountmanagers en HEOR-veldteams;
 • een waardestrategie creëren, accountmanagers de klantgerichte materialen bieden;
 • programma’s voor verzekeraar engagement ontwikkelen: de "Payor Roadshow";
 • strategieën per kanaal (zorgverzekeraars, overheid), verfijning van doelstellingen toegang, waardestrategie en assets;
 • op scenario gebaseerde toegangsplannen ontwikkelen.

Onze Evidence, Value & Access diensten leveren gedifferentieerde integratie en advies als  ondersteuning bij optimale commerciële prestaties van jullie assets.