Global Syndicated Studies | Ipsos
Audience Measurement

Ipsos Affluent survey en Global Business Influencers

OUR SOLUTIONS
Inzicht in zakelijke besluitvormers en welgestelden over de hele wereld.

Via onze meerlanden onderzoeken ‘The Affluent Study’ (50 landen) en ‘Global Business Influencers’ (23 landen) bieden we inzicht in de media- en consumptiepatronen van consumenten met een hoog inkomen en zakelijke beslissers wereldwijd.

Onze Global Business Influencer (GBI) -studie bestaat uit een vragenlijst die is ingevuld door zakelijke besluitvormers in 23 landen. Onder meer hun mediagebruik en hun betrokkenheid bij verschillende soorten business-to-business aankopen leggen we vast. Daarnaast brengen we hun reis- en consumentengewoonten in kaart.  Denk bijvoorbeeld aan het bezit van luxe goederen. 

De Affuent Study richt zich op welgestelden in 50 landen wereldwijd. Behalve inzicht in mediagedrag verschaft deze studie ook informatie over ander gedrag en productgebruik. 

Beide onderzoeken worden gebruikt door internationale mediaspelers (tv-netwerken, kranten- en tijdschriftenuitgevers) die op basis van de inzichten hun  specifieke doelgroepen nog beter kunnen benaderen.