Qualitative Clinics for Mobility insights | Automotive | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Kwalitatieve Clinics voor mobilitieitsinzichten

OUR SOLUTIONS
Wanneer diepergaande inzichten of meer interactie met respondenten nodig is om hun behoeften aan toekomstige mobiliteit te begrijpen, voeren we kwalitatieve clinics uit.

Zo’n clinic kan bestaan uit een focusgroepdiscussie met consumenten of een interview met een expert om dieper in te gaan op de sterke en zwakke punten van een nieuw concept. Het kan ook een activeringsworkshop zijn waarvan de learnings worden gedeeld met belanghebbenden. 


Onze kwalitatieve onderzoekers zijn voortdurende op zoek naar slimme manieren om onderzoek te doen. Dit kunnen onder meer focusgroepdiscussies, etnografisch onderzoek, huisbezoeken, ritten, in-car interacties, één-op-één consumenteninterviews, mobiliteitsdagboeken, interviews met experts of activeringsworkshops zijn.