Audience Measurement of Readership | Ipsos
Audience Measurement

Lezersonderzoek

OUR SOLUTIONS
Inzicht in print en online mediabereik

We helpen uitgevers die kranten-, tijdschriften- en online content verspreiden inzicht te krijgen in de omvang, samenstelling en verplaatsing van hun lezers. Op basis van onze inzichten kan de aangeboden content en de promotie hiervan nog beter worden afgestemd op het lezerpubliek. Bovendien worden de inzichten gebruikt voor de handel in advertenties tussen mediabedrijven en mediabureaus.


Ipsos meet het publiek van kranten en tijdschriften in meer dan 40 landen wereldwijd.  Via telefonische of persoonlijke methoden werven we representatieve respondenten en vragen hen deel te nemen aan 25-35 minuten durende enquêtes over hun leesgedrag.


Voor titels met een te klein publiek ontwikkelden we een unieke modelbenadering. Deze is onder meer gebaseerd op oplage- en demografische gegevens en maakt het mogelijk om robuuste schattingen te maken.


Om informatie te verzamelen over het totale lezerspubliek (dat wil zeggen print, online en mobiel publiek) ontwikkelden we voor een klant in het Verenigd Koninkrijk een innovatieve aanpak. We vroegen respondenten om software te installeren op apparaten waarop zij kranten en tijdschriften lezen.  In combinatie met de standaard lezerinterviews stelde dit ons in staat om te identificeren wanneer en hoe vaak zij websites of apps van uitgevers bezoeken. 


Lezersonderzoek wordt nog steeds vaak face-to-face uitgevoerd.  Een bewezen methodiek die helaas ook erg kostbaar is. Ipsos probeert de kosten van studies te beperken door voortdurend te investeren in de ontwikkeling van online methodieken.