Corporate Reputation | Ipsos
Corporate Reputatie

Organisatie reputatie

OUR SOLUTIONS
Het bouwen aan vertrouwen bij je belangrijkste stakeholders door reputatie onderzoek.

Een sterke reputatie helpt organisaties om klaar te zijn voor de toekomst
Om als bedrijf succesvol te zijn is het van belang om naast een goede band met je klanten ook het vertrouwen te hebben van andere stakeholders zoals overheden (b.v. wetgeving), marktpartijen (samenwerking), journalisten en toekomstige medewerkers.


Om vast te stellen hoe deze doelgroepen over je organisatie denken (en praten) voeren we reputatie onderzoek uit. Middels dit onderzoek brengen we de huidige situatie in kaart en helpen we de juiste verbeterpunten en communicatie boodschappen te identificeren.

De reputatie piramide

Ten grondslag aan een sterke reputatie liggen bekendheid en familiariteit. Maar alleen een hoge bekendheid zegt niet genoeg. We bekijken daarom ook in hoeverre de doelgroepen jullie gunstig gezind zijn en hoeveel vertrouwen men heeft in jullie organisatie.  Academisch onderzoek heeft uitgewezen dat vertrouwen de beste voorspeller is voor reputatie. Vertrouwen staat daarom centraal in ons onderzoeksmodel.

Ipsos Reputatie-pyramide


In al onze reputatie projecten is het ons doel om strategische inzichten te leveren die de huidige en toekomstige reputatie-uitdagingen van onze klanten aanpakken. We ontwerpen ons onderzoek van de grond af - wat betekent dat we de tijd en moeite nemen om de bedrijven, markten en opkomende problemen van onze klant te begrijpen. We profiteren ook van de kennis en expertise van meer dan 150 wereldwijde Senior Communicatie en Reputatie specialisten, die deel uitmaken van onze prestigieuze Reputation Council.

Hoe je reputatie in kaart brengt

Ipsos’ aanpak voor het in kaart brengen van reputatie, is gestoeld op de volgende pijlers:
Reputatie meten via de reputatiepiramide. Door ook andere relevante partijen mee te nemen in het onderzoek, ontstaat een benchmark om de reputatie in context te plaatsen.

Ipsos Reputatie-kaart
  • Identificeren van de belangrijke drivers met de grootste impact op de reputatie.
  • Inzicht in relevante thema’s onder de verschillende doelgroepen om op te communiceren
  • Communicatieboodschappen en kanalen die het meest effectief zijn  voor communicatie richting de verschillende doelgroepen.
  • Acties die aansluiten op de belangrijkste drivers en meest relevante thema’s, waarmee de reputatie op de meest effectieve manier kan worden versterkt

 

Reputatieonderzoek geeft dus niet alleen inzicht in de reputatie van organisaties, maar ook concrete handvatten om deze reputatie te versterken.