Out of Home Audience Measurement | Ipsos
Audience Measurement

Out of Home bereiksonderzoek

OUR SOLUTIONS
Haal alles uit je ‘out of home’ mediapubliek.

Out of home (OOH) media bestaat uit buitenreclame, variërend van grote reclameborden langs de weg tot kleine abri’s in bushokjes. Ook andere buitenreclameborden geplaatst op bus- en treinstations, in parkeergarages, op taxi's en buszijden, en panelen in winkelcentra vallen binnen deze categorie. We helpen bedrijven bij het kopen en verkopen van advertentieruimte op deze media door de grootte en samenstelling van het publiek dat ermee bereikt wordt in kaart te brengen. De gegevens die we verzamelen, worden gebruikt om  te bepalen waar het beste geadverteerd kan worden en voor de handel in advertentieruimte.


Methoden voor het meten van OOO mediabereik
Onze methoden bestaan uit vijf onderdelen:
1. Een voorraadbeheersysteem, waarin details van elk te meten uiting worden opgeslagen.
2. Een reisenquête, waarbij de reizen die mensen maken buiten hun huis in detail worden bijgehouden.
3. Een verkeersintensiteitsmodel dat details van verkeers- en voetgangersstromen van verschillende bronnen vastlegt.
4. Een aanpassing van de zichtbaarheid, waarbij de relatieve impact van verschillende soorten posters kan worden beoordeeld en geïntegreerd in de meetresultaten.
5. Een gegevensbezorgsysteem dat gegevens levert aan eindgebruikers.


Voor elk van deze componenten zijn verschillende opties beschikbaar. Onze Gold Standard-aanpak (geïmplementeerd in verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) maakt gebruik van een op maat gemaakte Multi-Sensor Tracking (MST) meter die gedurende twee weken door respondenten wordt gedragen. Op deze manier volgen wij hun hun locaties op de seconde, waardoor we precies weten wanneer en hoelang ze zijn blootgesteld aan bepaalde uitingen.