Peilingen

Elke maand voert Ipsos twee type peilingen uit onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking. Hierin toetsen wij de opinie, het sentiment en de gedachten over de politiek en over maatschappelijke thema's.

Maatschappij