Packaging Research | Innovation | Ipsos
Innovation

Verpakkingsonderzoek

OUR SOLUTIONS
Beoordeling, optimalisatie en voorspelling potentieel van verpakkingen.

Verpakking is essentieel voor merkidentiteit. Ipsos heeft 40 jaar ervaring in het ontdekken van de rol van verpakking bij de vraag vanuit de consument.

Ons onderzoek begint bij vroegtijdige verpakkingsontwikkeling, met contact tussen consumenten en ontwerpers, tot aan in-home onderzoek en validatie in latere fases. We gebruiken principes uit gedragswetenschappen om harde data voor omzetpotentieel te combineren met actieve en passieve kennis. Merk- en ontwerpteams gebruiken deze data voor optimalisatie van verpakkingen. 

We combineren lokaal onderzoek in 90 markten met de aller beste 2D, 3D en 360 online shopping omgevingen via Simstore (virtueel schaponderzoek). We maken gebruik van een risicobeoordeling van vroegtijdige ontwikkeling tot aan validatie in latere fases, met expliciete en impliciete methodes op basis van gedragswetenschappen. 

De rol van onderscheidende kenmerken kan al vooraf beoordeeld worden bij beslissingen over het ontwerp. Snelle sessies leveren binnen enkele dagen kwantitatieve zekerheid met diepgaand kwalitatief inzicht. Screening en go/no go onderzoek leiden tot een meer realistische beoordeling binnen de context ongeacht de werkelijke situatie in een branche of kanaal. Daarnaast biedt het wereldwijd productonderzoek van Ipsos en UX onderzoeks-expertise complete en concrete inzichten in de prestaties van verpakkingen in de werkelijke markt.
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Pl2VCriVkOQ