Innowacje i strategia marki: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Badania jakościowe

Ipsos UU to lider w badaniach jakościowych, zatrudniający 1000 światowej klasy badaczy w ponad 80 krajach.

Kontekst klienta

Jak wygląda dynamika rynku? (motywacje, oczekiwania, deklaracje)
Jak budować strategię marki?
Jak zidentyfikować niespełnione potrzeby i szanse dla nowych produktów?
Jak optymalizować koncepty, opakowania lub pomysły na komunikację i reklamy?
Jak tworzyć lub udoskonalać produkty?
Jak zwiększyć penetrację kategorii lub marki?
Jak dostosować strategię dotyczącą punktów styku do ścieżki zakupowej konsumentów? (komunikacja tradycyjna/internetowa, e-handel, marketing w punkcie sprzedaży)
Co zrobić, aby poprawić doświadczenie konsumenckie?
Dla  każdego z tych pytań biznesowych stworzyliśmy specjalne analityczne ramy, chcąc przełożyć obserwacje badawcze na rekomendacje strategiczne.

Nasze rozwiązania

W Ipsos UU doceniamy siłę kontekstu i dlatego podczas eksploracji skupiamy się na prawdziwych ludziach w prawdziwych sytuacjach życiowych. Chętnie korzystamy z technologii, aby zbliżyć się do ludzi i kontekstu, który na nich wpływa. Siłą Ipsos UU jest dzielenie się wiedzą, myślenie strategiczne, a celem wprowadzanie zmian.

Naszym zadaniem jest zrozumienie coraz bardziej skomplikowanego i rozdrobnionego świata poprzez zbliżanie się do ludzi, stosując zarówno GORĄCE jak i ZIMNE techniki, które pozwalają nam poznać kontekst prawdziwego życia.

Gorące techniki: więcej uczuć, mniej rozumu

  • Tworzenie insightów - poprzez zmuszenie respondentów do opuszczenia swojej strefy komfortu za pomocą spontanicznych, intuicyjnych i prowokujących technik jakościowych
  • Aktywacja insightów - poprzez ponownie umieszczenie ich w rzeczywistym kontekście, połączenie z wynikami z innych projektów, także ilościowych, tak, aby każdy uczestnik miał okazję w pełni poczuć badanie 

Zimne techniki: więcej rozumu, mniej uczuć

  • Ramy analityczne - analizując insighty stosujemy rzetelne, racjonalne logiczne i uzasadnione ramy analityczne
  • Strategiczna aktywacja – warsztaty pozwalające na strategiczne planowanie

Skupiamy się na:

Poza tradycyjnymi metodami jakościowymi, przywiązujemy także szczególną uwagę do zaawansowanych rozwiązań:

Studia przypadków

Insight Cloud pomaga naszym Klientom:
- Podejmować szybsze decyzje i szybciej wprowadzać pomysły na rynek,
- Analizować wiedzę w kontekście problemów biznesowych,
- Budować kulturę uczenia się i umożliwiać ekspertom wzajemne kontakty, aby razem mogli myśleć bardziej efektywnie,
- Zrozumieć wiedzę zdobytą przez różne działy firmy i unikać powtarzania tych samych projektów,
- Oszczędzać czas i zasoby dzięki szybkiemu dostępowi do najważniejszej wiedzy.