Badania komercyjne dla sektora opieki zdrowotnej
Opieka zdrowotna

Badania komercyjne dla sektora opieki zdrowotnej

OUR SOLUTIONS
Ipsos pomaga Klientom w tworzeniu strategii medycznych i komercyjnych, definiowaniu celów, przygotowaniach do zmian w standardach opieki i prognozowaniu wpływu działań konkurencji.

Razem z naszymi Klientami z sektora opieki zdrowotnej przygotowujemy launch nowych produktów, odkrywamy nie znane dotąd obszary rynku, pomagamy w starcie nowym firmom i maksymalizujemy szanse na zwiększenie udziałów poprzez określanie wpływu poszczególnych interesariuszy i dogłębną analizę opinii pacjentów.
Badania komercyjne w całym cyklu życia produktu są istotne dla powodzenia biznesu i tu Ipsos jest wyjątkowo skutecznym partnerem.

Nasze oferta badań komercyjnych dla sektora opieki zdrowotnej powstała, aby pomóc Klientom odnosić sukcesy w tym wyjątkowo trudnym środowisku. Dostarczamy rozwiązań badawczych i doradczych na przestrzeni całego procesu tworzenia i komercjalizacji nowych produktów, skupiając się na wszystkich interesariuszach, a na pacjentach w szczególności.

Obecnie opiekę zdrowotną zmieniają takie czynniki jak technologia, nowoczesna komunikacja, współpraca pomiędzy producentami leków i urządzeń medycznych, a także zwiększające się zaangażowanie i upodmiotowienie pacjentów. Coraz większa uwaga poświęcana wąskim grupom pacjentów sprawia, że producenci leków muszą sprostać nowym oczekiwaniom, takim jak lepsze poznanie rzadkich schorzeń, a także mniejszych, bardziej różnorodnych grup pacjentów.
 

Co stanowi siłę oferty badań komercyjnych Ipsos?

 

  • Międzynarodowe centra eksperckie wyspecjalizowane w poszczególnych etapach cyklu życia produktu, w kluczowych dla naszych Klientów obszarach terapeutycznych, w nowych i istniejących sektorach rynku oraz w innowacyjnych metodach badania rynku medycznego.
  • Wysokiej jakości baza dowodów uzyskiwanych w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej (RWE), dzięki takim rozwiązaniom Ipsos jak Global Therapy Monitors i Global Oncology Monitor.
  • Duży globalny zespół doświadczonych analityków, specjalizujących się analizie danych dla sektora opieki zdrowotnej i w charakterystycznych dla tego sektora zbiorach danych i związanych z nimi wymogach.
  • Wyspecjalizowane zespoły pracujące dla Klientów centralnie oraz regionalnie i lokalnie na wszystkich kluczowych rynkach farmaceutycznych, współpracujące ze sobą, aby integrować zbieraną wiedzę i stosowane metody .
  • Zespoły ekspertów ds. strategii komercyjnych i usług konsultingowych, dostępu, ekonomii zdrowia i badań wyników leczenia (HEOR) wspierające nasze zespoły badań komercyjnych.