OUR SOLUTIONS

Badania komunikacji, marek i zmian behawioralnych

W Social Research Institute specjalizujemy się w badaniach komunikacji, które stanowią wsparcie dla naszych Klientów na wszystkich etapach procesu budowania komunikacji. Zdajemy sobie sprawę z wagi efektywnej komunikacji stosowanej przez rządy i międzynarodowe organizacje – szczególnie wtedy, gdy przykłada się większą niż kiedykolwiek dotąd wagę do efektywnych kosztowo rozwiązań.

Kontekst klienta

Wyzwania, z jakimi pomagamy się zmierzyć:

  • Identyfikacja, segmentacja i charakterystyka kluczowych grup docelowych.
  • Dowiedzenie się, jak najlepiej zaangażować obecne i potencjalne grupy docelowe.
  • Zapewnienie skuteczności kampanii poprzez jej ocenę przed i po wprowadzeniu.
  • Określenie, które kanały najskuteczniej trafiają do określonych grup docelowych – od kanałów tradycyjnych po media społecznościowe.
  • Testowanie i optymalizacja przekazów i technik komunikacyjnych.
  • Marketing społeczny i zmiany w zachowaniach.

Nasze rozwiązania

Współpracujemy z przedstawicielami władz i sektora publicznego, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, prowadząc efektywne badania, które dostarczają informacji na temat komunikacji, kampanii i rozwoju marek. Nasze projekty pomagają rządom w procesie strategicznego planowania, monitorowania i oceny, dzięki czemu mogą lepiej informować i angażować obywateli oraz zapewniać im łatwiejszy dostęp do oferowanych usług.

Badania zachowań wykorzystują teorię behawioryzmu w badaniach społecznych na etapie ich projektowania, zbierania danych, analizy, przygotowywania rekomendacji czy proponowania działań mających na celu zmianę konkretnych zachowań.

Biorąc pod uwagę to, że zgodnie ze społecznym modelem naukowym tego typu badań, ich celem nie jest odpowiedzenie na pytanie „co działa?”, ale raczej „co działa na kogo i w jakich okolicznościach”, uważamy, że jest to bardzo istotne, aby najpierw dogłębnie zrozumieć interesujące nas zachowanie w określonym kontekście, a dopiero potem przejść do interwencji mającej na celu jego zmianę.

Projektując badania z perspektywy behawioralnej, zdajemy sobie w pełni sprawę z braków poszczególnych metod badawczych utrudniających zrozumienie czegoś tak złożonego jak zachowanie. Mając to na względzie, staramy się, gdy tylko jest to możliwe, łączyć ze sobą stosowne metody.

Studia przypadków

Przeprowadziliśmy wiele badań poświęconych zachowaniom i postawom dla wielu różnych klientów, aby ocenić zarówno dlaczego ludzie coś robią (lub tego nie robią) jak i określić jakie działania/programy mogłyby zachęcić ich do pożądanych zachowań.

Społeczeństwo