Badania społeczne i wizerunek firm: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Badania międzynarodowe

Ipsos od lat prowadzi międzynarodowe badania poświęcone międzynarodowym trendom. Mając do dyspozycji sprawdzone produkty i globalną sieć własnych ekspertów, oferujemy wsparcie przedstawicielom publicznego i prywatnego sektora, agencjom, organizacjom i rządom.

Kontekst klienta

Zrozumienie i analiza zachowań obywateli-konsumentów i postawy w różnych krajach i w różnych kontekstach kulturowych.
Monitorowanie rozwoju zdarzeń na przestrzeni czasu.
Zrozumienie otoczenia biznesowego i inwestycyjnego.
Pre-testy, monitoring i ocena kampanii komunikacyjnych prowadzonych w wielu krajach.
Wywieranie bardziej skutecznego wpływu i współpraca z interesariuszami i liderami opinii dzięki zrozumieniu ich poglądów.
Ocena międzynarodowych programów prowadzonych w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

Nasze rozwiązania

Bogata wiedza, jaką posiada Ipsos w obszarze badań opinii pozwala naszym Klientom na kontekstową analizę otrzymanych danych. Korzystamy z comiesięcznego międzynarodowego badania Global @dvisor prowadzonego w ponad 20 krajach, z ilościowych i jakościowych badań społecznych ad hoc oraz z naszych wewnętrznych normatywnych baz danych poglądów interesariuszy i obywateli. 

Nasz zespół odpowiedzialny za międzynarodowe badania specjalizuje się w tworzeniu społecznych projektów prowadzonych na wielu rynkach i zarządzaniu nimi, wykorzystując pełen zakres różnych metod jakościowych i ilościowych. Nasza globalna sieć obejmuje 87 krajów i jest w stanie przeprowadzić realizację terenową w niemal każdym kraju na świecie.

Dzięki naszym ekspertom mającym doświadczenie w międzynarodowych badaniach, nowoczesnym narzędziom koordynacyjnym i bogatej wiedzy merytorycznej jesteśmy w stanie dostarczyć Klientom z sektora publicznego i prywatnego także organizacje non-profit wysokiej jakości dane z niemalże każdego kraju na świecie.

Badania syndykatowe
Ipsos Global @dvisor to comiesięczny sondaż internetowy docierający do 18 500 ludzi w ponad 20 krajach na całym świecie. Global @dvisor wykorzystywany jest do dostarczania danych zarówno do raportów syndykatowych przygotowywanych przez Ipsos, jak i projektów ad hoc prowadzonych dla naszych Klientów. Jest to całkowicie elastyczne narzędzie, które można dowolnie dostosować do potrzeb – bez względu na to, czy chce się zadać jedno pytanie czy też zbadać szerszy zakres zagadnień, we wszystkich 25 krajach, czy tylko kilku z nich.

Co miesiąc Global @dvisor dociera do 63% globalnej populacji i do krajów odpowiadających za 82% światowego PKB.

Kraje i wielkość próby: N=1 000: Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Indie, Włochy, Japonia, Hiszpania i Stany Zjednoczone.

N=500: Argentyna, Belgia, Chile*, Kolumbia*, Węgry, Izrael, Meksyk, Peru, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, Afryka Południowa, Korea Południowa, Szwecja i Turcja.

Globalne raporty syndykatowe

Economic Pulse of the World – ten miesięczny raport G@ daje Klientom wiedzę na temat tego, jak obywatele oceniają obecny stan gospodarki danego kraju z globalnej perspektywy.

Badania ad hoc

Ipsos regularnie prowadzi badania jakościowe i ilościowe w ogólnej populacji, jak również projekty skierowane do konkretnych grup na całym świecie. Nikt nie może się z nami równać pod względem liczby przeprowadzonych kompleksowych międzynarodowych projektów. W ostatnich latach udało się nam zorganizować lokalne i globalne badania na bardzo dużą skalę dla wielu różnych klientów reprezentujących różne branże, do których należały między innymi instytucje finansowe, agendy ONZ, międzynarodowe i multilateralne organizacje, międzynarodowe fundacje i organizacje pozarządowe, instytucje akademickie czy inne organizacje o zasięgu międzynarodowym.

Studia przypadków

Międzynarodowe stowarzyszenie skorzystało z G@dvisor, aby przeprowadzić sondaż wśród pracujących obywateli ponad 20 krajów na temat postaw wobec zmiany miejsca zamieszkania ze względów zawodowych. Wyniki zostały niezwykle docenione i dzięki nim organizacja ta wzmocniła swoją pozycję liczącego się gracza w swoim sektorze.

Międzynarodowa sieć non-profil skorzystała z G@, aby zebrać opinie obywateli 24 krajów na temat rosnących zagrożeń na całym świecie. Wyniki zostały wykorzystane do monitorowania rosnących z roku na rok obaw i uświadomienia rządom i innym graczom co tak naprawdę myślą obywatele.

Duży dostawca energii co miesiąc monitorował najważniejsze kwestie, aby podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swojej działalności.

Agenda rządowa odpowiedzialna za przyznawanie pomocy innym krajom zdecydowała się zmierzyć ekonomiczne i społeczne koszty przemocy wobec kobiet i dziewcząt w krajach ze średnimi i niskimi dochodami. Projekt ten pozwolił na przeprowadzenie empirycznego i dowodowego badania dotyczącego ekonomicznych i społecznych kosztów przemocy wobec kobiet i dziewcząt, co dostarczyło informacji pozwalających na bardziej świadome kształtowanie polityki publicznej i społecznej w kwestii rozwiązań prawnych, wsparcia zdrowotnego i społecznego, a także przesunięcia akcentu w normach społecznych, aby piętnować przemoc wobec kobiet.

Instytucja finansowa przeprowadziła sondaż badający opinie Romów i nie-Romów w krajach Centralnej, Wschodniej i Południowowschodniej Europy, który stanowił pierwszy krok do poprawy warunków życia Romów i zrozumienia poglądów i opinii, które ograniczają ich integrację społeczną.

Społeczeństwo