Badania społeczne i wizerunek firm: Ipsos Public Affairs
Badania społeczne i wizerunek firm: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Badania wizerunku

Badania wizerunku Ipsos to zaufane źródło wiedzy dla liderów biznesu, którzy pragną podejmować lepsze decyzje w obszarze reputacji, komunikacji korporacyjnej i rozwoju polityki firmy.

Kontekst klienta

Ocena reputacji w kontekście rentowności.
Identyfikacja kluczowych czynników mających największy wpływ na tworzenie wartości związanej z reputacją.
Pomoc Klientom w ujednoliceniu i integracji działań związanych z reputacją i pomiar ich rezultatów.
Pomiar efektów kryzysów marki lub przedsiębiorstwa i reakcja na nie.

Nasze rozwiązania

Badanie wizerunku

  • Ocena reputacji w kontekście rentowności.
  • Dostosowanie celów biznesowych do działań CSR, aby rozwiązać problemy związane z reputacją.
  • Skupienie się na kwestiach, które mają największy wpływ na reputację firmy i pomiar rezultatów obecnie podejmowanych inicjatyw.
  • Korzystanie z danych normatywnych, aby dokonywać porównywań na poziomie danego sektora i regionu/kraju.
  • Ocena optymalnego pozycjonowania nowych inicjatyw i partnerstw.
  • Identyfikacja oczekiwań interesariuszy na przyszłość i ocena działań zwiększających zaufanie, w kontekście świadomości, że organizacje, które cieszą się zaufaniem są silniejsze w obliczu kryzysu.

Badania poświęcone zarządzaniu kryzysowemu

  • Ocena  sytuacji kryzysowej.
  • Test komunikacji mogącej zminimalizować skutki kryzysu i pomóc odbudować reputację i zaufanie.

Studia przypadków

Globalna firma samochodowa mierząca czynniki wpływające na zaufanie do marki, a także problemy dotykające tego sektora, aby na tej podstawie podjąć odpowiednie kroki w 25 krajach. Badanie to zostało wykorzystane do stworzenia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) zespołów odpowiedzialnych za komunikację na poziomie globalnym i regionalnym.

Producent żywności i napojów pragnął skupić się na odpowiedzialnych zachowaniach w biznesie, zrozumieniu opisanego celu marki i postawach wobec niego, a także przepływu jej siły pomiędzy markami korporacyjnymi i produktowymi na pięciu europejskich rynkach, poznając opinie przedstawicieli władz, mediów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, pracowników naukowych, klientów korporacyjnych i społeczeństwa. Wyniki zostały wykorzystane do oceny oczekiwań związanych z twierdzeniem „najlepszy w swojej klasie producent żywności i napojów” i stworzenia norm dla obecnej reputacji i konkurencyjności firmy.

Globalna firma internetowa badająca opinie na temat swojej marki w kontekście zagrożeń i szans związanych z reputacją. Badanie objęło kluczowe wskaźniki z tego obszaru, a także pytania jakościowe dotyczące pozycjonowania marki, jej mocnych i słabych stron, kwestii branżowych i społecznych. Wyniki są wykorzystywane jako jedno z istotnych założeń strategicznego procesu planowania, a także jako podstawa do budowania polityki firmy, strategii komunikacyjnej i zwiększania zaangażowania kluczowych influencerów.

Firma oferująca towary pakowane chciała przetestować wpływ wycofania produktu z rynku na swoją markę i pozostałe produkty. Wyniki zostały wykorzystane do tworzenia strategii komunikacyjnych w odpowiedzi na tę kwestię i monitorowanie opinii grup interesu na temat utrzymującej się jej istotności na przestrzeni czasu.

Społeczeństwo