Badania społeczne i wizerunek firm: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Lokalne badania syndykatowe

Ipsos oferuje pakiet badań syndykatowych (dla wielu klientów), zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, obejmujące wiele tematów, branż, sektorów i trendów.

Kontekst klienta

Jak można co miesiąc badać opinię publiczną, aby poznać poglądy odnoszące się do najważniejszych wątków debaty publicznej?
Jak można poznać opinie i postawy opiniodawców i przedstawicieli elit?
Jak można zebrać niezależne dane charakteryzujące się tak pożądaną neutralnością?

Nasze rozwiązania

Projekty syndykatowe są tym w badaniach czym dla ludzi jest carpooling  – współdzielenie się środkiem transportu i jego kosztem. Firmy, które zakupiły badanie syndykatowe dzielą się kosztami zbierania danych za pomocą zestawu podstawowych pytań. Dlatego też każda z nich ponosi jedynie niewielki koszt w porównaniu do sumy, którą musiałaby zapłacić, gdyby zleciła takie badanie samodzielnie.

W przypadku badań syndykatowych wyniki są współużytkowane przez określoną grupę firm, która je wykupiła. Każda z nich otrzymuje pełny raport zawierający wnioski dotyczące interesującego ją tematu.

Ipsos oferuje pakiet badań syndykatowych, obejmujących szeroki zakres tematów, sektorów, branż i trendów.

Badania syndykatowe – Stany Zjednoczone:

Sondaże Ipsos Omnibus (internetowe, telefoniczne).

  • Jest to idealne rozwiązanie dla Klientów reprezentujących sektor publiczny, prywatny, czy organizacje non-profit. Badania omnibusowe Ipsos to wiarygodne i precyzyjne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zbadać opinię publiczną, testować kampanie reklamowe, budować bazy normatywne, mierzyć znajomość i użytkowanie marek i usług, tworzyć profile demograficzne, oszacować udział rynkowy, prognozować trendy, śledzić reakcje i opinie dotyczące konkretnych kwestii.

Badania syndykatowe – Wielka Brytania:

Program Key Influencer Tracking to wywiady bezpośrednie prowadzone dla wielu różnych klientów w celu poznania postaw i opinii elitarnych i opiniotwórczych grup. Główną zaletą tych sondaży jest niezależny i efektywny kosztowo dostęp do interesariuszy, do których trudniej jest dostrzec. Pomagają one wszelkim firmom i organizacjom lepiej zarządzać swoją reputacją, komunikacją i wiedzą na temat danego sektora. Stosujemy metodę wywiadów bezpośrednich ze względu na wysoką pozycję jaką zajmują respondenci. Nasi Klienci wykorzystali te sondaże do następujących celów:

  • Zrozumienie kontekstu dla reputacji, w którym ich firma lub organizacja funkcjonuje  
  • Zbadanie opinii dotyczących najważniejszych, obecnych kwestii mających istotny wpływ na ich sektor
  • Pomiar i monitorowanie swojej reputacji w porównaniu do podobnych organizacji i konkurencji
  • Identyfikacja czynników wpływających na chęć do rekomendacji i pozytywny stosunek w istotnych grupach interesu  
  • Identyfikacja działań i treści komunikacyjnych, które mogą pomóc w budowaniu i utrzymywaniu reputacji firmy

Sustainable Business Monitor
Sustainable Business Monitor Ipsos MORI pozwala na stworzenie benchmarków i monitorowanie postrzegania firm w kontekście zrównoważonego rozwoju w oczach społeczeństwa i użytkowników marki. Badanie pozwala na zebranie następujących informacji:

  • Dowody wartości inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem podejmowanych przez daną firmę
  • Oceny, benchmarki i monitoring postrzegania firm w kontekście zrównoważonego rozwoju opracowywane dla konkretnego sektora
  • Możliwość zadawania pytań za pomocą forów internetowych stworzonych specjalnie w celu zbadania danego wyzwania związanego z reputacją firmy czy innego interesującego zagadnienia.

Studia przypadków

Główną zaletą tych sondaży jest to, że zapewniają niezależny i efektywny kosztowo dostęp do interesariuszy, do których trudniej jest dotrzeć i pomaga wszelkim firmom i organizacjom zarządzać swoją reputacją, komunikacją i wiedzą na temat sektora.