OUR SOLUTIONS

Media i badania opinii

W ciągu ostatnich 20 lat udało się nam stworzyć markę kojarzącą się z trafnością, rzetelnością i wnikliwością. W imieniu naszych Klientów prowadzimy badania opinii publicznej i rynku, których wyniki są publikowane w mediach, przekazywane innym interesariuszom, np. rządom lub wykorzystywane w komunikacji czy materiałach dodatkowych.

Kontekst klienta

Pracujemy z wszelkiego rodzaju organizacjami lub firmami zajmującymi się ich medialnym wizerunkiem lub PR przeprowadzając badania, które pozwalają na poznanie głosu konsumentów, obywateli, pracowników, firm, elitarnych grup, interesariuszy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Nasze rozwiązania

Przeprowadzamy badania opinii i przygotowujemy na ich podstawie pakiety wyników, które nasi Klienci mogą wykorzystać w sferze publicznej. Nasze zespoły, we współpracy ze zleceniodawcami, mogą brać udział w kontaktach z mediami.

Dostarczamy Klientom metodologicznie rzetelne, wiarygodne i udokumentowane wyniki, które można zastosować, aby:

  • Pokazać swoje doświadczenie, opowiedzieć historię lub popularyzować daną sprawę za pomocą materiałów prasowych;
  • Dodatkowo uwiarygodnić materiały wykorzystywane podczas konferencji prasowych lub innych wydarzeń;
  • Opracowywać materiały takie jak broszury, reklamy, doroczne raporty, komentarze, blogi, mikro-strony czy stwierdzenia pozycjonujące;
  • Bronić lub obalać argumenty stosowane podczas przesłuchań rządowych, prezentacji, brieringów, czy w białych księgach;
  • Dostarczyć argumenty na potwierdzenie takich twierdzeń jak „najbardziej wiarygodny”, „najczęściej używany”, czy „najbardziej szanowany.” 

Studia przypadków

Departament rządu federalnego chciał zbadać postawy i opinie wobec energii nuklearnej, alternatywnych źródeł energii i najważniejszych kwestii związanych z długoterminową polityką dotyczącą środowiska i energii na całym świecie, aby podjąć decyzje odnoszące się do jej wytwarzania.

Społeczeństwo