Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19 OBSER-CO – badanie CATI

Firma Ipsos prowadzi ogólnopolskie badanie CATI w ramach projektu OBSER-CO realizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Covid badanie

Nadrzędnym celem projektu OBSER-CO jest określenie odsetka populacji, który uległ zakażeniu SARS-COV-2 oraz jaki odsetek przypadków jest rozpoznawany i rejestrowany. Właściwa ocena rzeczywistej liczby osób uodpornionych przeciwko SARS-CoV-2 pomoże precyzyjniej przewidzieć wzrosty zachorowań (tzw. fale epidemii) po okresach tymczasowego zmniejszenia obostrzeń. Dzięki temu możliwa będzie prawidłowa ocena sytuacji epidemiologicznej, a -co za tym idzie - podejmowanie odpowiednich działań przeciwepidemicznych niezbędnych do kontroli epidemii.

Udział firmy Ipsos polega na przeprowadzeniu ankiety telefonicznej na temat ryzyka zakażenia się COVID-19 oraz zaproszeniu respondentów do skorzystania z bezpłatnego badania krwi.
Dodatni wynik tego badania będzie potwierdzeniem przebycia COVID-19, a dla osób już szczepionych potwierdzeniem skuteczności szczepienia.
Więcej informacji o badaniu można znaleźć na stronie NIZP-PZH:

https://www.pzh.gov.pl/projekty-i-programy/obserco/

Ogólnopolskie Badanie  Seroepidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO jest finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (numer Projektu 2020/ABM /COVID19/PZH).

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Więcej informacji o Zdrowie