uśmiechnięte dziecko
Zbieranie i dostarczanie danych
OUR SOLUTIONS

Omnibus

Jako globalny dostawca rozwiązań badawczych, Ipsos oferuje zarówno badania omnibusowe przeprowadzone w Polsce, na próbie reprezentatywnej, jak i międzynarodowe, realizowane w 50 krajach na świecie. Zapewniamy także międzynarodową koordynację i możemy dostarczyć wyniki w wielu różnych formatach przyjaznych dla użytkowników.

Kontekst klienta

Korzyści wynikające z wyboru badania omnibusowego:

  • Jakość i reprezentatywność próby
  • Porównywalna próba z fali na falę (co jest idealne w przypadku badań trackingowych)
  • Możliwość dokonywania dodatkowej selekcji korzystając z obszernych informacji klasyfikacyjnych
  • Możliwość stosowania wizualnych lub dźwiękowych materiałów testowych
  • Szybkie wyniki
  • Możliwość dotarcia do grup mniejszościowych, np. osób chorujących na daną chorobę
  • Efektywność kosztowa będąca wynikiem powyższych czynników
  • Gwarancja i pewność otrzymania wyników bez żadnych problemów.

Nasze rozwiązania

Ogólnopolskie badanie omnibusowe realizowane bezpośrednio (CAPI)  gwarantuje największą reprezentatywność próby dla populacji Polski i pozwala na zbieranie wyczerpujących informacji kontekstowych na temat respondenta i jego gospodarstwa domowego – od standardowych danych demograficznych, przez takie kwestie jak powody użytkowania internetu, po informacje o tym, czy  w gospodarstwie domowym znajduje się samochód. Wszystkie te informacje są dostępne i mogą zostać wykorzystane, aby zadać określone pytania konkretnym respondentom, lub aby lepiej scharakteryzować wyniki..

Międzynarodowe badania omnibusowe są stosowane do eksploracji dowolnego rynku na świecie. Przeprowadzimy badania omnibusowe w ponad 50 krajach i zbudowaliśmy szeroką sieć dostawców usług omnibusowych reprezentujących podobne podejście do naszego. Wszyscy oni pragną dostarczać najwyższej jakości usług w ramach projektów omnibusowych i spełniają nasze rygorystyczne wymogi dotyczące kontroli jakości, dzięki czemu można mieć pewność, że każdy projekt będzie przebiegał sprawnie.

Studia przypadków

Badanie zachowań prowadzone na wielu różnych rynkach
Stale zwiększa się dostęp do internetu i korzystanie z niego (szczególnie w celu wysyłania poczty elektronicznej), ale jednocześnie istnieje coraz większe ryzyko, że reklamy wysyłane mailem (spam) staną się współczesną „pocztą śmieciową”. Ale jaka jest rzeczywista efektywność tej formy działań marketingowych? Nasz Klient chciał dowiedzieć się, czy „spam” może stanowić skuteczny sposób komunikacji z konsumentami w przyszłości w przypadku różnych usług internetowych i kategorii produktów. Prowadząc internetowe badania omnibusowe w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada czy Brazylia byliśmy w stanie oszacować odsetek spamu, który jest usuwany bez przeczytania i określić grupy demograficzne najbardziej podatne na tego typu materiały marketingowe, kategorie, w których są one najbardziej skuteczne i poziom zadowolenia z procesu zakupowego podjętego w wyniku zapoznania się z tego typu informacjami.

Wskaźnik optymizmu konsumentów
W każdym comiesięcznym pomiarze dodatkowo realizujemy blok pytań określający wskaźnik optymizmu konsumentów w Polsce (WOK). Respondenci oceniają sytuację kraju, swoją sytuację materialną, poziom bezrobocia, inflację, skłonność do zakupu trwałych dóbr konsumpcyjnych i poziom oszczędności w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz dokonują prognozy tych zjawisk na rok następny. Pytania od początku prowadzenia tego badania są zadawane w identycznym brzmieniu i kolejności.

Globalna ocena zdrowia marki
Duża firma farmaceutyczna potrzebowała dorocznych danych dotyczących wyników na tle konkurencji na całym świecie. W ramach naszych międzynarodowych badań omnibusowych byliśmy w stanie dostarczyć wyczerpującej wiedzy w obszarach, które nasz Klient chciał zbadać, służyć swoją wiedzą przy interpretacji różnic kulturowych w kontekście badawczym i szybko dostarczyć wyniki (w postaci tabeli, prezentacji i plików danych SPSS). To konkretne badanie jest prowadzone już od ponad czterech lat i jego wyniki stanowią nieocenioną pomoc przy podejmowaniu decyzji biznesowych.