Relacje z klientami i pracownikami: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Pomiar i zarządzanie relacjami z klientami

Programy zarządzania relacjami z klientami oceniają ogólną satysfakcję, lojalność, siłę relacji z marką i pokazują, które elementy ogólnego doświadczenia klienta (Customer Experience) wymagają poprawy, a które zapewnią największy zwrot z inwestycji.

Kontekst klienta

Jak zidentyfikować i tworzyć cele w ramach strategii Customer Experience,?

W jaki sposób budować retencję klientów?

Jak wygląda struktura Klientów firmy pod względem satysfakcji i lojalności?

Jaka jest rola „Word-of-Mouth” w wspieraniu  działań marketingowych i sprzedażowych firmy?

Jakie są najważniejsze punkty styku klienta z firmą?

Jakie działania wewnątrz organizacji podjąć, aby  usprawnić relacje z klientami?

Co sprawia, że klienci zostają a co, że odchodzą  do konkurencji?

Nasze rozwiązania

Ipsos Loyalty ma wieloletnią praktykę we wdrażaniu projektów dotyczących satysfakcji i lojalności we wszystkich kluczowych sektorach na całym świecie. Nasza oferta koncentruje się na trzech kluczowych aspektach: identyfikacja analiza i planowanie działań.

Wykorzystujemy kontekst konkurencyjny, aby lepiej zrozumieć rzeczywistą siłę relacji – 9 na 10 to dobry wynik wyłącznie, jeżeli jest on wyższy od ocen uzyskiwanych przez konkurencję. Kontekst konkurencyjny lepiej sprawdza się jako predyktor retencji konsumentów niż wyłącznie badanie danej marki.

Nasza analiza driverów pozwala na określnie priorytetowych obszarów których optymalizacja pozytywnie wpłynie na doświadczenia klientów i zwiększy ich wartość dla organizacji.

Studia przypadków

Międzynarodowy bank i wydawca kart kredytowych dzięki wsparciu Ipsos Loyalty oszacował potencjalny wzrost obrotów na piętnastu szybko rozwijających się rynkach.

Znany globalny dystrybutor sprzętu elektrycznego wykorzystał kontekst konkurencyjny, aby stworzyć strategiczne plany działań określając kluczowe czynniki wpływające na obroty na 12 rynkach.

Duża firma technologiczna wprowadziła globalny program pomiaru satysfakcji konsumentów w ponad 70 krajach i w 40 językach. Pozwolił on na wprowadzenie globalnych i lokalnych planów działania dla kierownictwa i został wykorzystany do ustalenia rocznych celów dla programów motywacyjnych dla pracowników.

Program badawczy typu B2B dla międzynarodowej firmy transportowej dostarczył w samą porę bogatych i praktycznych danych na temat satysfakcji klientów co pozwoliło na ustalenie priorytetowych obszarów wymagających optymalizacji we wszystkich sieciach i kanałach. Wyniki badania wykorzystano także w przypadku wewnętrznego systemu ocen i nagród, a także do przygotowania szkoleń dla pracowników w ponad 50 krajach.