Media i marka: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Pomiar wyników rynkowych w celu zarządzania markami

Marki nie funkcjonują w próżni. Konsumenci i środowisko konkurencyjne podlegają nieustannymi zmianom, co ma wpływ na skuteczność komunikacji. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie markami nigdy dotąd nie miały dostępu do tak wielkiej liczby danych. Kluczowa staje się umiejętność skonsolidowania tej wiedzy umożliwiająca stworzenie odpowiedniej strategii rozwoju marki.

Kontekst klienta

Marketerzy nigdy nie mieli tak łatwego dostępu do tylu informacji na temat marki w obszarze sprzedaży, inwestycji, lajków, udziałów w rynku etc. Ale nic nie zastąpi głosu konsumentów. Dlatego najważniejsze jest stworzenie systemu, który pozwoli na konsolidację wszystkich danych, tych pochodzących z badań, z mediów społecznościowych i danych pasywnych tak, aby zebrać wiedzę niezbędną do osiągnięcia sukcesu.

Nasze rozwiązania

Narzędzia trackingowe służące budowaniu strategii marki i komunikacji

Narzędzia Ipsos Connect poświęcone markom i komunikacji pozwalają na lepsze wykorzystanie danych z badań, z mediów społecznościowych i danych pasywnych, aby pomóc reklamodawcom budować silne marki. Narzędzia te pomagają one odpowiedzieć na następujące pytania:

 

  • Jak radzi sobie moja marka? Jak wypada na tle konkurencji?
  • Co należy zrobić, aby zapewnić marce wzrost?
  • Na ile skuteczna jest komunikacja marki?
  • Jak należy zarządzać materiałem kreatywnym i mediami, aby zagwarantować sobie najlepszy wpływ na markę?

Dzięki zastosowaniu narzędzia do estymowania udziału w rynku Brand Value Creator, wykorzystanego 20 000 razy w 30 kategoriach w 45 krajach dla 1250 marek, marketerzy mogą podejmować działania komunikacyjne, mając pewność co do przyszłego sukcesu. Nasze bogate bazy danych normatywnych i wnioski dotyczące ponad 100 kategorii pomagają nam mierzyć skuteczność i wskazywać  te elementy kampanii, które należy udoskonalić.

Cyfrowe rozwiązanie, które mierzy wpływ internetowych reklamowych materiałów wideo na markę

W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek dotąd konieczna staje się ocena skuteczności materiałów wideo w mediach społecznościowych. Kampanie wideo w internecie są często mierzone za pomocą takich wskaźników jak kliki lub wyświetlenia, ale te dane nie mówią nic o tym, jak  dana kampania wpływa na wizerunek marki. Dzięki naszemu rozwiązaniu marketerzy mogą wybrać reklamy o największym potencjale do zbudowania pożądanego wpływu na wizerunek marki, mając do dyspozycji wiedzę na ten temat zebraną w postaci dashboardu na podstawie danych z badań  i danych  behawioralnych (kontakt z reklamą), a także danych z Facebooka.

  • Rozwiązanie to może zostać wykorzystane do pre-testów reklam wideo przed opublikowaniem ich na Facebooku lub ich pomiar w trakcie trwania kampanii.
  • Użytkownicy Facebooka mający styczność z reklamą są zachęcani do udziału w badaniach w ramach tej platformy. Wykorzystywane są w nim standardowe pytania, które pozwalają na ocenę konkretnych wyników marki. Ankieta prowadzona jest także wśród osób, które nie miały styczności z reklamą, tak, abyśmy mogli zaobserwować i ocenić wpływ marki dzięki zastosowaniu grupy kontrolnej i testowej.

Studia przypadków

Klienci często decydują się na przeprowadzenie dogłębnej analizy wpływu kampanii, aby zrozumieć na ile każdy punkt styku wpływa na cele komunikacji. Pozwala to spojrzeć całościowo na wpływ kampanii, aby dowiedzieć się, które punkty styku są najbardziej skuteczne, a które wymagają optymalizacji na poziomie samego pomysłu lub doboru mediów. Dalsze modelowanie pozwala na ocenę wzajemnych relacji pomiędzy punktami styku, aby dodatkowo wzmocnić komunikację.

Pre-test trzech reklam wideo, które miały towarzyszyć wprowadzeniu submarki z kategorii FMCG pozwolił reklamodawcy wybrać najlepszą z nich na podstawie pożądanych dla niej efektów. W tym przypadku na podstawie danych diagnostycznych dotyczących zachowań, np. czas poświęcony na oglądanie, można było podjąć nieodpowiednie decyzje w kontekście celów marki. Połączenie danych z badania postaw z danymi dotyczącymi zachowań i danych rejestracyjnych dały reklamodawcy możliwość wyboru odpowiedniej reklamy do swojej kampanii.