Innowacje i strategia marki: Ipsos Marketing
Innowacje i strategia marki: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Procesy zakupowe i badania shopperowe

Ipsos ma ogromne międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu projektów shopperowych i badań poświęconych procesom zakupowym. Pomagamy naszym Klientom lepiej zrozumieć dobrze poinformowanych i inteligentnych konsumentów we współczesnej rzeczywistości zakupowej.

Kontekst klienta

Jak świadomi konsumenci podejmują decyzję w sklepach tradycyjnych i internetowych?
Jaki jest wpływ mediów społecznościowych na decyzje zakupowe?
Jak zaprojektować alejkę i półkę sklepową, aby zwiększyć sprzedaż?
Jaki plan shopper marketingu będzie najlepszy dla danej marki?

Nasze rozwiązania

Nasi eksperci stworzyli rozwiązania, które pomogą Klientom zrozumieć wpływ e-handlu i informacji dostępnych w internecie na proces zakupowy.

Skupiamy się na następujących elementach:

Zdobycie nowych klientów

Dzięki naszemu nowemu rozwiązaniu jakościowemu o nazwie The Bridge jesteśmy w stanie zebrać zarówno obecnych jak i potencjalnych użytkowników. The Bridge odzwierciedla rzeczywiste sytuacje mające miejsce pomiędzy przedstawicielami grupy early adopters i potencjalnym użytkownikami, umożliwiając im prawdziwą konwersację. Wyniki pomagają naszym Klientom planować komunikację, punkty styku konsumentów z markami, promocje i opakowania.

Dotarcie do odpowiednich konsumentów w odpowiednich punktach styku

LIFE Path pomaga naszym Klientom zrozumieć, jak konsumenci dokonują wyborów w ramach procesu zakupowego i zidentyfikować te punkty styku, które generują największą sprzedaż. Jak? Dzięki wszechstronnemu podejściu, łączącego w sobie metody jakościowe i ilościowe, social listening i pomiar pasywny.

Optymalizacja struktury kategorii i planogramów

Dzięki rozwiązaniu Adjacencies nasi Klienci mogą dowiedzieć się, jak zoptymalizować strukturę kategorii i jej ustawienie, wskazując jak nabywcy widzą porfolio produktów danej marki. Nasza metoda Decision Navigation Trees pozwoli na udoskonalenie planogramów – za pomocą rozwiązań mobilnych, badań neuromarketingowych i eye-trackingu. A w przypadku optymalizacji asortymentu, dostosowania go do danego kanału czy do strategii detalisty, Efficient Assortment pozwoli na określenie, jaki zestaw SKU zagwarantuje najwyższą sprzedaż.

Identyfikacja siły marki detalicznej

Retail Perceptor pozwala na określenie siły marki detalicznej w oczach shopperów. Z zebranych informacji mogą skorzystać zarówno producenci jak i sieci detaliczne, aby skorygować sposób działania, dostosować plany marketingowe, a tym samym zwiększyć sprzedaż.

Sukces w punkcie sprzedaży

Oferujemy modułowe rozwiązania pozwalające na testowanie aktywacji prowadzonych w punkcie sprzedaży – od tworzenia pomysłów i wyboru najlepszych z nich, po ich weryfikację w środowisku sklepowym. Bez względu na etap, na którym znajduje się marka, możemy szybko i precyzyjnie określić, co może okazać się skuteczne, a co nie.

Zdobycie wiedzy na temat tego, co rzeczywiście dzieje się w sklepie

Engage Lite dostarcza ilościowych informacji zwrotnych na temat efektywności w środowisku sklepowym i doświadczeń konsumenckich. Dane zbierane w dyskretny sposób w sklepach przez naszych przedstawicieli pozwalają na stworzenie rekomendacji dotyczących tego, jak należy zoptymalizować mapę przepływu shopperów, dowiedzieć się jaki odsetek osób odwiedzających sklep wchodzi w interakcję z pracownikami i produktami, ile czasu konsumenci średnio poświęcają na dokonanie zakupu i z której strefy w sklepie biorą dany produkt.

Studia przypadków

Nasi Klienci wykorzystują doświadczenie Ipsos, aby zwiększyć efektywność swoich produktów w otoczeniu sklepowym.