Relacje z konsumentami I pracownikami: Ipsos Loyalty

Relacje z klientami i pracownikami

OUR SOLUTIONS

Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu strategii Customer Experience, dostarczając dopasowane do ich potrzeb odpowiednie usługi i narzędzia badawcze. Jesteśmy wiodącym na świecie integratorem technologii Voice of Customer, dostarczającym najlepsze rozwiązania zwiększające siłę i jakość relacji pomiędzy firmą a jej klientem, co przekłada się na realny wzrost wyników finansowych firmy. Jesteśmy także jednym z prekursorów przejścia z tradycyjnego modelu badania satysfakcji klientów na model badający doświadczenia klientów tuż po ich zaistnieniu, za pomocą rozwiązań umożliwiających gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, w możliwością zamykania pętli i zarządzaniem Hot Alertami.