Relacje z konsumentami I pracownikami: Ipsos Loyalty

Relacje z klientami i pracownikami: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

Wspieramy naszych Klientów w tworzeniu strategii Customer Experience, dostarczając dopasowane do ich potrzeb odpowiednie usługi i narzędzia badawcze. Jesteśmy wiodącym na świecie integratorem technologii Voice of Customer, dostarczającym najlepsze rozwiązania zwiększające siłę i jakość relacji pomiędzy firmą a jej klientem, co przekłada się na realny wzrost wyników finansowych firmy. Jesteśmy także jednym z prekursorów przejścia z tradycyjnego modelu badania satysfakcji klientów na model badający doświadczenia klientów tuż po ich zaistnieniu, za pomocą rozwiązań umożliwiających gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, w możliwością zamykania pętli i zarządzaniem Hot Alertami.

Enterprise Feedback Management Enterprise Feedback Management (EFM) to bieżący dostęp do informacji zwrotnej od klientów pozwalający nie tylko monitorować i poprawiać jakość obsługi w poszczególnych punktach styku, ale również podejmować odpowiednie działania naprawcze skierowane do poszczególnych klientów mających negatywne doświadczenie podczas procesu obsługi. Więcej
Customer Journey Ipsos identyfikuje szczegółowe „momenty” doświadczenia konsumenckiego, tworząc mapy podróży ilustrujące postawy i zachowania. Dzięki nim można poprawiać doświadczenie konsumenckie i dokonać korekty badań trackingowych. Więcej
Pomiar i zarządzanie relacjami z klientami Programy zarządzania relacjami z klientami oceniają ogólną satysfakcję, lojalność, siłę relacji z marką i pokazują, które elementy ogólnego doświadczenia klienta (Customer Experience) wymagają poprawy, a które zapewnią największy zwrot z inwestycji. Więcej
Mystery Shopping Badania typu Mystery Shopping dostarczają markom informacji na temat spełniania standardów obsługi, dzięki czemu mogą one łatwiej wprowadzać usprawnienia we wszystkich punktach styku. Więcej
Pomiar i zarządzanie relacjami z klientami w branży motoryzacyjnej Ipsos posiada w swojej ofercie sondaże pozwalające na dogłębną analizę doświadczenia konsumenckiego i dane normatywne z badań dla klientów z sektora motoryzacyjnego. Więcej
Zaangażowanie pracowników Zespoły Ipsos tworzą programy, które oceniają, porównują i zwiększają poziom zaangażowania Państwa pracowników. Co nas wyróżnia? Dostarczamy nie tylko wyniki, ale także wnikliwą wiedzę i rozwiązania aktywacyjne pozwalające firmie na osiąganie zrównoważonych wyników. Więcej
Przywództwo i kultura organizacyjna Przywództwo to czynnik, który przyspiesza każdy udany proces transformacji. Nasze rozwiązania pozwalają stworzyć inspirujący i adekwatny styl przywództwa i wdrożyć go wśród wszystkich managerów, zwiększając ich decyzyjność. Organizacje się zmieniają, ale kultura pozostaje taka sama. Wspieramy także naszych Klientów w procesie tworzenia spójnej i powszechnie praktykowanej kultury organizacyjnej, która umożliwia transformację Państwa organizacji. Więcej