Innowacje i strategia marki: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Rozwiązania dla rynku medycznego

600 ekspertów zatrudnionych w 40 krajach wspiera naszych Klientów podczas całego cyklu życia produktu – od wczesnego etapu budowania strategii, poprzez wprowadzenie na rynek, aż po optymalizację wyników rynkowych.

Kontekst klienta

1. Strategia komercyjna: jak zidentyfikować odpowiednie aktywa w odpowiednim momencie ich wprowadzania na rynek?

 • Jak dany rynek będzie rozwijał się w przyszłości?
 • Jaki potencjał kryją aktywa firmy?
 • Które informacje należy traktować priorytetowo?
 • Jak wygląda struktura rynku i na jakim obszarze należy skoncentrować swoje wysiłki?
 • Jak konstruować badania kliniczne, aby zapewniły one sukces rynkowy?
 • Jak zmaksymalizować ceny? 

2. Idealny proces wprowadzenia produktu na rynek: jak tworzyć i rozwijać marki?

 • Jak budować oczekiwanie i popyt wśród konsumentów?
 • Jak wybrać optymalną strategię wprowadzenia produktu na rynek?
 • Jak stworzyć optymalną propozycję wartości dla płatnika?
 • Jak zbudować optymalne pozycjonowanie marki?
 • Jak powinna wyglądać strategia komunikacyjna?
 • Jak należy zorganizować i gdzie skierować siły sprzedaży?

3. Optymalizacja wyników rynkowych: jak można zwiększyć potencjał marki?

 • Jakie rozwiązania taktyczne mogą pomóc marce szybciej osiągnąć szczytowy poziom sprzedaży?
 • Jak można przyśpieszyć moment osiągnięcia szczytowych udziałów marki i chronić ją przed strategiami stosowanymi przez konkurencję?
 • Czy pozycjonowanie marki przemawia do grup docelowych?
 • Jakie efekty przynosi działalność komercyjna (zwrot z inwestycji)?
 • Jak marka postrzegana jest na tle konkurencji?
 • Jak można chronić markę przed konkurencją ze strony leków generycznych?

4. Przepływ i ścieżka pacjentów: Jak można zebrać wiedzę na temat ścieżki pacjenta w środowisku na które składa się tak wielu interesariuszy?

 • Na którym etapie procesu leczenia dany lek może znaleźć zastosowanie?
 • Co należy usprawnić, aby dana substancja lepiej radziła sobie na rynku?
 • Jak wygląda proces leczenia populacji pacjentów?
 • Jaki wpływ ma kwestia ubezpieczenia (u nas to bardziej refundacja niż ubezpieczenie ze względu na strukturę systemu ubezpieczeń zdrowotnych) na przebieg leczenia?
 • Jakie decyzje są podejmowane przez konsumentów i kiedy?
 • Jak najlepiej komunikować się z pacjentami cierpiącymi na daną chorobę?

Nasze rozwiązania

Stosujemy zintegrowane podejście, doświadczenie w obszarze medycyny i wiedzę na temat rynku, aby skoncentrować się na potrzebach klientów:

 • Zintegrowane ramy badawcze: każdemu Klientowi oferujemy to, co mamy najlepszego w Ipsos, wykorzystując najbardziej adekwatne metody obejmujące zarówno badania syndykatowe jak i ad hoc – często tworząc szyte na miarę rozwiązania łączące w sobie obydwa powyższe rozwiązania oraz inne źródła danych. Regularnie stosujemy najnowsze techniki badawcze stosowane przez badaczy sektora konsumenckiego, aby odpowiedzieć na pytania biznesowe naszych klientów z rynku medycznego. 
 • Global Real World Evidence: nasze Globalne Audyty Terapii/Global Therapy Monitors zawierają w sobie największy na świecie zakres danych preskrypcyjnych z badań syndykatowych – mamy duże doświadczenie w łączeniu metod ad hoc i syndykatowych w celu zdobycia bardziej dogłębnej wiedzy i zwiększenia wartości otrzymanych wyników. Dostępne są także dodatkowe usługi syndykatowe pozwalające na jeszcze lepsze wykorzystanie danych z Audytów Terapii/Therapy Monitor. Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej.
 • Globalne Centra Doskonałości: dzięki globalnym centrom doskonałości możemy podzielić się naszym doświadczeniem i ogromną wiedzą merytoryczną z zespołami odpowiedzialnymi za badania ad hoc i syndykatowe w 44 krajach. Centra te skupiają się na takich dziedzinach jak onkologia, wirusologia i choroby wątroby, choroby autoimmunologiczne, cukrzyca, choroby sieroce, sprzęt medyczny i diagnostyka, zaawansowana analityka, Global Evidence, wartość i dostęp; zbieranie danych z rynku opieki zdrowotnej, rozwiązania cyfrowe i Connected Health.

Studia przypadków

Globalny tracking marki z rynku onkologicznego
Nasz Klient z rynku farmaceutycznego chciał usprawnić proces podejmowania strategicznych decyzji poprzez stworzenie jednego dashboardu dla wszystkich marek, aby dowiedzieć się, jak radzą sobie one w stosunku do siebie nawzajem i w poszczególnych regionach. Wykorzystując doświadczenie i zasoby Onkologicznego Centrum Doskonałości, Ipsos zebrał dane z różnych źródeł, aby osiągnąć cel określony przez Klienta: Globalny Audyt Onkologii (największa na świecie wyczerpująca baza danych syndykatowych na temat leczenia raka); badanie ad hoc obejmujące konkretne przypadki pacjentów i stworzony specjalnie dla niego kwestionariusz percepcyjny pozwalający na zebranie danych dotyczących KPI. Obecnie Klient może monitorować wyniki wszystkich swoich marek na różnych kluczowych wskaźnikach efektywności. Dzięki dostępowi przez portal kadra zarządzająca firmy Klienta na całym świecie może współpracować, a syndykatowe i połączone dane zwiększają wartość dostępnych wyników.

Connected Health – urządzenia ubieralne, aplikacje, bio-czujniki i inne nowe technologie wykorzystywane do monitorowania naszego zdrowia i zarządzania nim – to potencjalny przełom w opiece zdrowotnej na całym świecie. Reagując na powyższe trendy, oddział Healthcare Ipsos przeprowadził w 2016 roku pierwsze międzynarodowe badanie Connected Health, które dostarczyło wyczerpujących informacji na temat popularności i użytkowania elektronicznych urządzeń monitorujących stan zdrowia. Objęło ono 3 kontynenty, przeprowadzono ponad 11 600 wywiadów z przedstawicielami ogółu społeczeństwa, lekarzami i pacjentami. W raporcie znalazła się także jedyna w swoim rodzaj segmentacja pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2 pod względem preferowanych technologii. Jak do tej pory prezentacje zostały wygłoszone podczas szczytu HIMSS mHealth i Health 2.0; a ci, którzy zakupili raport, mogą wykorzystać zawartą w nim wiedzę podczas rozwoju produktów, identyfikacji niezaspokojonych potrzeb, wyboru kanałów komunikacji, itp.

Real World Evidence na temat wpływu leków biopodobnych
Biorąc pod uwagę fakt, iż kategoria leków biopodobnych jest nadal na etapie wprowadzania, jest to niezwykle istotne, aby zrozumieć jaki wpływ te produkty będą miały na obecnie stosowane leczenie – zarówno w przypadku producentów leków biologicznych, jak i firm oferujących preparaty biopodobne. Ipsos Healthcare przeprowadził syndykatowy projekt Autoimmune Biosimilar Impact Study, który w wyczerpujący i perspektywiczny sposób odpowiada na tę potrzebę. Łączy on w sobie badanie percepcyjne wśród lekarzy i płatników i rzetelne dane na temat pacjentów pochodzące z Globalnych Audytów Terapii/Global Therapy Monitors prowadzonych przez Ipsos. Zaawansowane techniki analityczne pozwoliły na podstawie tych danych stworzyć przyszłą mapę rynku dla leków biopodobnych. Firmy, które zakupiły raport (zarówno firmy farmaceutyczne jak i biotechnologiczne) mogły dzięki temu zrozumieć poziom rozpowszechnienia leków biopodobnych na rynku, dowiedzieć się jakim grupom pacjentów najprawdopodobniej będą one przepisywane, poznać czynniki wpływające na ich wybór, itp.