Innowacje i strategia marki: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Rozwiązania dla rynku medycznego

600 ekspertów zatrudnionych w 40 krajach wspiera naszych Klientów podczas całego cyklu życia produktu – od wczesnego etapu budowania strategii, poprzez wprowadzenie na rynek, aż po optymalizację wyników rynkowych.

Kontekst klienta

1. Jak stworzyć efektywną strategię sprzedaży?

 • Jak dany rynek będzie rozwijał się w przyszłości?
 • Jaki potencjał kryją aktywa firmy?
 • Które informacje należy traktować priorytetowo?
 • Jak wygląda struktura rynku i na jakim obszarze należy się skoncentrować ?
 • Jak konstruować badania kliniczne, aby zapewniły sukces rynkowy?
 • Jak zmaksymalizować ceny? 

2.  Jak tworzyć i rozwijać marki?

 • Jak budować oczekiwanie i popyt wśród konsumentów?
 • Jaką przyjąć strategię wprowadzenia produktu na rynek?
 • Jak zbudować optymalne pozycjonowanie marki?
 • Jak powinna wyglądać strategia komunikacyjna?
 • Jak zorganizować i gdzie skierować sprzedaż?

3.  Jak zwiększyć potencjał marki?

 • Jakie działania taktyczne mogą pomóc marce szybciej osiągnąć szczytowy poziom sprzedaży?
 • Jak przyśpieszyć moment osiągnięcia szczytowych udziałów marki i chronić ją przed konkurencją?
 • Czy pozycjonowanie marki przemawia do grup docelowych?
 • Jaki jest zwrot z inwestycji?
 • Jak marka postrzegana jest na tle konkurencji?
 • Jak można chronić markę przed konkurencją ze strony leków generycznych?

4.  Jak zebrać wiedzę na temat ścieżki pacjenta w środowisku, na które składa się tak wielu interesariuszy?

 • Na którym etapie procesu leczenia dany lek może znaleźć zastosowanie?
 • Co zrobić, aby lek lepiej radził sobie na rynku?
 • Jak wygląda proces leczenia populacji pacjentów?
 • Jakie decyzje są podejmowane przez konsumentów i kiedy?
 • Jak najlepiej komunikować się z pacjentami cierpiącymi na daną chorobę?

Nasze rozwiązania

Stosujemy zintegrowane podejście, doświadczenie w obszarze medycyny i wiedzę na temat rynku, aby skoncentrować się na potrzebach Klientów:

 • Zintegrowane podejście badawcze: każdemu Klientowi oferujemy to, co mamy najlepszego w Ipsos, wykorzystując najbardziej adekwatne metody obejmujące zarówno badania syndykatowe jak i ad hoc – często tworząc szyte na miarę rozwiązania łączące w sobie obydwa powyższe rozwiązania oraz inne źródła danych. Regularnie stosujemy najnowsze techniki badawcze stosowane przez badaczy sektora konsumenckiego, aby odpowiedzieć na pytania biznesowe naszych klientów z rynku medycznego. 
 • Global Therapy Monitors to największe na świecie badanie syndykatowe na temat leków na receptę. Łączymy metody ad hoc z danymi z badań syndykatowych, aby zdobyć bardziej dogłębną wiedzę i zwiększyć wartość otrzymanych wyników.  Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej.
 • Global Centers of Excellence:  skupiają ekspertów m. in. z takich dziedzin jak onkologia, wirusologia i choroby wątroby, choroby autoimmunologiczne, cukrzyca, choroby rzadkie, sprzęt medyczny i diagnostyka, rynek opieki zdrowotnej, Connected Health.

Studia przypadków

Globalny tracking marek z rynku onkologicznego
Nasz Klient z rynku farmaceutycznego chciał usprawnić proces podejmowania strategicznych decyzji poprzez stworzenie jednego dashboardu dla wszystkich marek. Chciał wiedzieć, jak radzą sobie marki w stosunku do siebie nawzajem i jak to wygląda w poszczególnych regionach. Wykorzystując doświadczenie i zasoby Onkologicznego Centrum Doskonałości, Ipsos zebrał dane z różnych źródeł: Globalnego Monitoringu Onkologicznego (Global Oncology Monitor) - największej na świecie bazy danych syndykatowych na temat leczenia raka oraz z badania ad hoc obejmującego konkretne przypadki pacjentów. Obecnie Klient może monitorować wyniki wszystkich swoich marek na różnych kluczowych wskaźnikach efektywności, a dostęp do dashobardu ułatwia współpracę w ramach całej organizacji.

Connected Health – urządzenia ubieralne, aplikacje, bioczujniki i inne nowe technologie wykorzystywane do monitorowania naszego zdrowia i zarządzania nim – to potencjalny przełom w opiece zdrowotnej na całym świecie. Reagując na powyższe trendy, oddział Healthcare Ipsos przeprowadził w 2016 roku pierwsze międzynarodowe badanie Connected Health, które dostarczyło wyczerpujących informacji na temat popularności i użytkowania elektronicznych urządzeń monitorujących stan zdrowia. Objęło ono 3 kontynenty, przeprowadzono ponad 11 600 wywiadów z przedstawicielami ogółu społeczeństwa, lekarzami i pacjentami. W raporcie znalazła się także jedyna w swoim rodzaju segmentacja pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2 pod względem preferowanych technologii. Prezentacje z wynikami zostały wygłoszone podczas szczytu HIMSS mHealth i Health 2.0; a Klienci, którzy zakupili raport, mogą wykorzystać zawartą w nim wiedzę w procesie rozwoju produktów, identyfikacji potrzeb, wyboru kanałów komunikacji, itp.

Real World Evidence na temat wpływu leków biopodobnych
Biorąc pod uwagę fakt, iż kategoria leków biopodobnych jest nadal na etapie wprowadzania, jest niezwykle istotne, aby zrozumieć, jaki wpływ te produkty będą miały na obecnie stosowane leczenie – zarówno w przypadku producentów leków biologicznych, jak i firm oferujących preparaty biopodobne. Ipsos Healthcare przeprowadził syndykatowy projekt Autoimmune Biosimilar Impact Study, który w wyczerpujący sposób odpowiada na tę potrzebę. Łączy on w sobie badanie percepcyjne wśród lekarzy i płatników i rzetelne dane na temat pacjentów pochodzące z Global Therapy Monitors prowadzonych przez Ipsos. Na podstawie tych danych powstała przyszła mapa rynku dla leków biopodobnych. Firmy, które zakupiły raport (zarówno firmy farmaceutyczne jak i biotechnologiczne) mogły dzięki temu zrozumieć poziom rozpowszechnienia leków biopodobnych na rynku, dowiedzieć się, jakim grupom pacjentów najprawdopodobniej będą one przepisywane, poznać czynniki wpływające na ich wybór, itp.

Więcej informacji o Zdrowie