Innowacje i strategia marki: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Strategia marki

W naszych czasach zachowania ludzi podlegają przełomowym zmianom napędzanym nowymi technologiami i globalizacją. Zarządzanie markami staje się nie lada wyzwaniem. Ipsos pomaga zbudować silniejsze marki w tym coraz bardziej złożonym świecie.

Kontekst klienta

Jak zidentyfikować główne czynniki budujące silną markę?
Jakie główne parametry powinny kształtować portfolio marki?
Jak zoptymalizować portfolio marki w celu zwiększenia sprzedaży?
O jakie kategorie można potencjalnie rozszerzyć ofertę marki?
Jakie niezaspokojone potrzeby można wykorzystać w procesie tworzenia innowacji?

Nasze rozwiązania

Eksperci Ipsos pomagają wzmocnić pozycję marek poprzez wybór najlepszego pozycjonowania i odpowiednie zarządzanie portfolio. Za pomocą narzędzia Censydiam systematycznie prowadzimy badania motywacji, aby odkryć zarówno emocjonalne jak i funkcjonalne potrzeby z konsumentów.

Skupiamy się na:

Sile marki i jej pozycjonowaniu

Łączymy czynniki siły marki z wynikami biznesowymi, co pozwala tworzyć scenariusze rozwoju marki na przyszłość.

Zarządzaniu portfolio

W tym obszarze nie tylko realizujemy projekty badawcze z konsumentami, ale także ściśle współpracujemy z Klientem prowadząc wywiady i warsztaty z interesariuszami.

Rozszerzanie marki i innowacje

Na początek pomagamy zebrać i uporządkować najważniejsze insighty i szanse dla marki. Następnie wykorzystujemy je jako podstawę do stworzenia nowych pomysłów, konceptów i produktów, które mogą zostać następnie przetestowane, a ich potencjał jest weryfikowany w kontekście rozwoju firmy. 

Zrozumienie motywacji konsumenckich za pomocą Censydiamu

Censydiam to nasz psychologiczny model stosowany do systematycznej eksploracji motywacji konsumenckich. Model ten skupia się na odkrywaniu emocjonalnych i funkcjonalnych potrzeb konsumentów. Podejście to można stosować, aby dowiedzieć się, co należy zrobić, aby marki były ważne dla konsumentów lub jakie skojarzenia czy korzyści należy wykorzystywać na etapie tworzenia konceptów i komunikacji, tak, aby konsumenci mogli z łatwością identyfikować się z daną marką.

Opcje dostępne w ramach metodologii Censydiam:

  • Censydiam Social: narzędzie pozwalające zrozumieć motywacje konsumenckie podczas konwersacji internetowych, aby dowiedzieć się, czy marka dostarcza odpowiednich treści w mediach społecznościowych.
  • Censydiam Needs Clip-On: rozwiązanie, które pozwala na wstępną identyfikację kluczowych potrzeb w badanej kategorii w zależności od grup docelowych lub określonych okazji, bez potrzeby przeprowadzenia segmentacji.

Studia przypadków

Optymalizacja i aktywacja marek muzycznych: producent instrumentów muzycznych zbudował na przestrzeni lat bardzo silne portfolio marek, ale nie był pewien, które z nich należy traktować priorytetowo i jak nimi zarządzać na poziomie globalnym. Korzystając z modelu Censydiam opartego na potrzebach byliśmy w stanie zidentyfikować luki w portfolio klienta, a także zdefiniować unikalny obszar dla każdej marki. Posłużyło to jako podstawa dla dalszych prac nad DNA marek, a także jako kierunek dla działań aktywizacyjnych obejmujących komunikację i dystrybucję.

Rozszerzanie marki na nowe kategorie: jeden z naszych Klientów musiał zmierzyć się z rosnącą konkurencją, osiągnięciem etapu dojrzałości rynkowej i zwiększeniem podaży i spadkiem cen w kategorii kłódek i postanowił zbadać możliwość rozszerzenia marki na szeroko rozumianą kategorię Bezpieczeństwo i Zabezpieczenia. Zidentyfikował już pewne obszary, które według niego mogły mieć istotny potencjał w kontekście rozwoju biznesu. Chciał jednak dowiedzieć się, które z nich należy traktować priorytetowo planując rozszerzenie marki i wprowadzenie innowacji. Z czym marka kojarzona jest obecnie? Na ile jest wiarygodna w tych nowych obszarach i jakie korzyści może przynieść obecność w nich? Połączenie metod jakościowych i ilościowych, a także danych sprzedażowych pozwoliło na zawężenie opcji. Dodatkowo określiliśmy główne czynniki wyboru marki, które Klient mógł wykorzystać, budując jej pozycję w tych nowych kategoriach.

Zwiększanie udziału w rynku poprzez zrozumienie potrzeb: odzież sportowa naszego Klienta cieszy się bardzo pozytywną opinią dzięki swoim właściwościom technicznym. Marka zajmuje pierwsze miejsce w wysoce konkurencyjnej kategorii obuwia dla biegaczy. Ambicją firmy było podwojenie udziałów w rynku. Po przeprowadzeniu serii badań (np. wywiady pogłębione, social listening i wywiady ustrukturyzowane) zidentyfikowaliśmy główne potrzeby w kategorii odzieży sportowej i dowiedzieliśmy się, na ile dobrze są one spełniane przez poszczególne marki. Wyznaczyliśmy także kilka opcji strategicznych, które wspólnie z Klientem przełożyliśmy na konkretne działania podczas warsztatów aktywizacyjnych, w wyniku czego w kolejnych latach marka zanotowała imponujący wzrost.