Innowacje i strategia marki: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testy opakowań

Ipsos pomaga swoim Klientom udoskonalić opakowania, tak, aby mogli w pełni wykorzystać ich potencjał jako kluczowych punktów styku konsumentów z produktem.

Kontekst klienta

Jak można stworzyć idealne opakowanie?
Jak opakowanie produktu wypada na tle konkurencji?
Czy opakowanie danego produktu wymaga optymalizacji?

Nasze rozwiązania

Ipsos włącza się do procesu tworzenia opakowań na bardzo wczesnym etapie, umożliwiając kontakt konsumentów z projektantami,  prowadzi testy domowe,  testuje też na późniejszych etapach. Obecnie skupiamy się na zasadach ekonomii behawioralnej, łączącej w sobie twarde dane określające potencjał sprzedażowy z danymi z badań. Zespoły odpowiedzialne za markę i projektowanie korzystają z tych informacji, aby dokonać optymalizacji opakowań.

  • Pomagamy zrozumieć atrakcyjność opakowania na tle konkurencji.
  • Oferujemy rozwiązania, które wykorzystują powszechność urządzeń mobilnych, aby szybko dostarczyć informacji na podstawie sprawdzonych danych normatywnych, np. szybki wybór najlepszych propozycji dzięki metodzie conjoint pozwalającej na optymalizację opakowań czy badaniom mobilnym (Device Agnostic).
  • Na późniejszych etapach, gdy podejmowane są już decyzje o wyższym poziomie ryzyka, oddajemy do dyspozycji konsumentów wirtualne i prawdziwe półki sklepowe, aby ocenić wpływ zmiany opakowania na sprzedaż. Na podstawie najbardziej zaawansowanych dostępnych obecnie środków (czas reakcji, eye tracking) i nieco bardziej tradycyjnych metod, odpowiadamy na pytanie „dlaczego” i „a co, jeżeli…”).

Studia przypadków

Klienci korzystają z tego rozwiązania zarówno w przypadku nowych jak i istniejących produktów, ponieważ opakowanie gra kluczową rolę w rozpoznaniu marki.