Innowacje i strategia marki: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Testy produktów

Jako światowy lider w tej dziedzinie, Ipsos przeprowadza ponad 7 000 testów rocznie, a do tej pory łącznie wprowadził na rynek z powodzeniem ponad 20 000 produktów.

Kontekst klienta

Jak brzmi recepta na stworzenie udanego prototypu?
Jak można zoptymalizować testowany produkt?
W jaki sposób konsumenci używają danego produktu i jak na niego reagują w rzeczywistym świecie?

Nasze rozwiązania

Pomagamy naszym Klientom tworzyć nowe produkty, ulepszać istniejące i maksymalizować cykl ich życia, a także poziom rentowności. Oferujemy dostęp do największej na świecie bazy danych testowych, wiedzy ekspertów z dziedziny statystyki i badaczy specjalizujących się w badaniach sensorycznych.

Skupiamy się na:

Połączeniu metod jakościowych i ilościowych

Sense Suite łączy w sobie badania jakościowe i ilościowe, aby wspomóc proces tworzenia i pozycjonowania produktów. W ramach tej metody można skorzystać z takich rozwiązań jak Product*Sense, aby zebrać wskazówki dotyczące cech sensorycznych, Sensory Stations, aby ocenić składniki produktu, Rapid Prototyping, aby dokonać wielokrotnej oceny prototypów, Sensory Lab, aby dowiedzieć się, które prototypy odpowiadają grupom docelowym i Censydiam*Sense,  by określić emocje towarzyszące jego użytkowaniu.

Testy przy użyciu urządzeń mobilnych

Wykorzystujemy kwestionariusze przeznaczone dla urządzeń mobilnych, aby zebrać bezpośrednie reakcje na produkt, dowiedzieć się, jakie wyniki osiąga on na przestrzeni czasu, a także, aby uzyskać zdjęcia i materiały wideo ilustrujące jego użytkowanie i dowiedzieć się dokładnie, jak konsumenci go stosują i jak na niego reagują.

Neuromarketing: Implicit Reaction Time

Stosujemy Implicit Reaction Time (IRT), aby odkryć różnice pomiędzy tym, co respondenci mówią, a co rzeczywiście odczuwają. Dzięki IRT można ocenić nieuświadomione skojarzenia i emocje konsumentów w odniesieniu do produktów.

Badanie emocji

Wskazujemy związki pomiędzy cechami emocjonalnymi i funkcjonalnymi, aby dostarczyć cennych wskazówek specjalistom od R&D i marketingu, odkrywając potrzeby emocjonalne w ramach danej kategorii produktowej.

Studia przypadków

Wprowadzenie nowego produktu: producent żywności pragnął wprowadzić swoje dżemy na nowy rynek. Chciał to osiągnąć konkurując z lokalnym liderem, odbierając mu część udziałów. Zastosowanie Product*Sense pomogło zidentyfikować dwa główne czynniki wpływające na poziom zadowolenia w przypadku dżemów. Wyniki dostarczyły wskazówek dla rozwoju konkretnych prototypów przez dział R&D.

Klient chciał porównać swoją pastę do zębów do produktów konkurencji. Wręczyliśmy pasty konsumentom i poprosiliśmy o wypełnienie internetowego/mobilnego kwestionariusza. Dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych bardzo szybko otrzymaliśmy informacje zwrotne: ¾ kwestionariuszy wypełniono zaledwie kilka minut po szczotkowaniu. Pozwoliło to na wychwycenie przewagi na poziomie smaku, której nie udało się zaobserwować podczas badania internetowego.

Badania neuromarketingowe pomocne w zrozumieniu czynników wpływających na preferencje konsumentów: Klient reprezentujący kategorię produktów do pielęgnacji włosów chciał dowiedzieć się, w jaki sposób zapach szamponu wpływa na postrzeganie go przez konsumentów. Przeprowadziliśmy test zapachu korzystając z Implicit Reaction Time i odkryliśmy, że choć na poziomie świadomym nie występowały żadne różnice pomiędzy wariantami, to podświadomie wybierano częściej zapach A.

Definicja potrzeb emocjonalnych: nasz Klient musiał zmodyfikować zapach jednego ze swoich detergentów. Konsumenci wskazali emocje, które uważali za adekwatne w kontekście detergentów i okazało się, że tylko jeden z testowanych zapachów wywoływał takie właśnie odczucia i tym samym okazał się zwycięski. Wskazaliśmy na związek pomiędzy emocjami i korzyściami funkcjonalnymi, aby pomóc naszemu Klientowi stworzyć odpowiednią reklamę.