OUR SOLUTIONS

Trendy społeczne

Pomagamy naszym klientom rozpoznać głębokie trendy społeczne na zarówno lokalnym jak i międzynarodowym poziomie.

Kontekst klienta

Identyfikacja głębokich trendów społecznych.

Nasze rozwiązania

Szerokie i dogłębne doświadczenie Social Research Institute sprawia, że lepiej niż ktokolwiek inny rozumiemy społeczne trendy. Zbieramy wnioski i bogate dane historyczne pochodzące z naszych badań, aby zmierzyć i wyjaśnić zmieniające się postawy i zachowania w różnych społeczeństwach. Korzystamy z zebranych wyników, aby zapewnić naszym Klientom nieoceniony kontekst i szczegółową narrację.

Opublikowaliśmy wiele raportów analizujących ogólne trendy i poglądy społeczne, ale analizujemy także konkretne kwestie istotne zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego.

Oferujemy wiele różnych projektów syndykatowych, barometrów, badań trendów w wielu różnych obszarach, od biznesu i finansów, po zdrowie i media.

Studia przypadków

Opublikowaliśmy wiele raportów badających ogólne społeczne trendy i opinie, ale analizujemy także konkretne kwestie istotne zarówno z punktu widzenia sektora publicznego jak i prywatnego.

Społeczeństwo