Media i marka: Ipsos Connect
OUR SOLUTIONS

Tworzenie skutecznej komunikacji i planowanie mediów

Aby stworzyć skuteczne komunikaty reklamowe należy zacząć od pomysłów, które przemówią do konsumentów. Ipsos Connect dostarcza wiedzy niezbędnej zarówno podczas tworzenia głównej koncepcji kampanii, która obejmie różne kanały i treści, jak i na etapie planowania skutecznej strategii mediowej, zapewniającej dotarcie do odpowiedniej widowni i osiągnięcie kluczowych celów kampanii.

Kontekst klienta

Świat w którym funkcjonują marki zmienia się bardzo gwałtownie. Fragmentaryzacja mediów, wielość kanałów i ogromne zmiany w przyzwyczajeniach odbiorców powodują, że markom coraz trudnej jest się przebić i przyciągnąć uwagę. Coraz większym wyzwaniem staje się też optymalne zarządzanie budżetem reklamowym. Czy budżet należy lokować przede wszystkim w kanałach cyfrowych ?  Czy telewizja nadal jest dobrą inwestycją?

Jednocześnie rola marek w życiu konsumentów i sposoby ich doboru zmieniają się w wolniejszym tempie. Nasze doświadczenie pokazuje, że marki, które koncentrują swoje wysiłki na budowaniu głównej koncepcji kampanii (big idea) i planowaniu tego, jak najlepiej osiągnąć założone cele, są w stanie zdobyć zainteresowanie konsumentów i zbudować popyt.

Nasze rozwiązania

Badania prowadzone na wczesnym etapie tworzenia komunikacji pozwalają na stworzenie wielokanałowych kampanii, budujących markę i opartych na silnej głównej koncepcji.

Znaczenie głównej koncepcji kampanii (big idea) nigdy dotąd nie było tak ważne. Dzięki niej można pozwolić sobie na większą swobodę twórczą mając do dyspozycji skrystalizowaną strategię dla wszystkich aspektów komunikacji marki. Taka komunikacja  może być skuteczna bez względu na region, w którym zostanie wprowadzona, czy zastosowany format. Ipsos Connect dostarcza pogłębionych informacji zwrotnych  od konsumentów na temat głównej koncepcji kampanii, co pozwala na przygotowanie zwięzłego i dokładnie zdefiniowanego briefu kreatywnego.

Bez względu na potrzebę biznesową, markę czy rynek, wykorzystujemy połączenie technik jakościowych i ilościowych, tradycyjnych i zupełnie nowych rozwiązań, aby poznać i stworzyć środowisko, które pozwoli na zbudowanie i rozwój głównej koncepcji kampanii.

Wykorzystanie konsumenckich insightów pozwala na podejmowanie najlepszych decyzji dotyczących alokacji środków na poszczególne kanały komunikacji.

Aby pomóc Klientom skutecznie planować budżety w przypadku kampanii wielokanałowych, Ipsos Connect stworzył interaktywny portal wyposażony w narzędzie optymalizacyjne i symulator internetowy, wykorzystujące insighty zebrane wśród konsumentów.

Studia przypadków

Podjęliśmy współpracę z producentem żywności, aby pomóc mu stworzyć przemawiającą i nieco odświeżoną historię marki (brand story). Na kanwie głównego emocjonalnego konceptu Klient wraz z agencją stworzyli kampanię, która nie tylko wywarła ogromny wpływ na pozycję marki na rynku, ale także stała się prawdziwym internetowym viralem.