Relacje z klientami i pracownikami: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Zaangażowanie pracowników

Zespoły Ipsos tworzą programy, które oceniają, porównują i zwiększają poziom zaangażowania Państwa pracowników. Co nas wyróżnia? Dostarczamy nie tylko wyniki, ale także wnikliwą wiedzę i rozwiązania aktywacyjne pozwalające firmie na osiąganie zrównoważonych wyników.

Kontekst klienta

Jaki jest poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników w firmie?
Jakie są mocne i słabe strony organizacji?
Co można zrobić w celu zwiększenia poziomu decyzyjności managerów, aby mogli podejmować inicjatywy?
Jak można zdefiniować korzyści oferowane pracownikom (EVP), aby zwiększyć zaangażowanie wśród obecnej kadry i zachęcić innych do ubiegania się o posadę w danej firmie?

Nasze rozwiązania

Definicja strategii zaangażowania

  • Współpraca z Państwa organizacją na globalnym i lokalnym poziomie

Badanie zaangażowania pracowników

  • Ocena poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników w całej organizacji
  • Określenie odpowiednich składowych i oznak zrównoważonej karty wyników
  • Pełne wykorzystanie badania zaangażowania, dzięki czemu może się on stać narzędziem umożliwiającym managerom wprowadzenie zmian i zaangażowanie w ten proces swoich zespołów

Określenie i monitoring EVP (Employer Value Proposition)

  • Stworzenie spójnego EVP
  • Testowanie stosowanych kampanii rekrutacyjnych
  • Monitorowanie reputacji marki w internecie i w tradycyjnych kanałach

Studia przypadków

Studium przypadku wiodącej firmy z branży energetycznej [Badanie zaangażowania pracowników] → w obliczu gruntownych zmian firma postanowiła skupić się na zaangażowaniu tworząc strategię HR od 2012 roku. Ipsos prowadzi doroczny sondaż zaangażowania obejmujący ponad 140 000 pracowników w 10 krajach. Początkowym celem było stworzenie jedynego w swoim rodzaju globalnego programu pozwalającego na pomiar zaangażowania pracowników, wspieranie procesu powstawania kultury Grupy i monitorowanie wewnętrznego klimatu. Proces ten jest obecnie głęboko zakorzeniony w strukturze organizacji i sondaż traktowany jest jako narzędzie zarządzające, które pomaga w tworzeniu metod zarządzania firmą.

Studium przypadku lidera rynku rolniczego [definicja i monitorowanie EVP] → ze względu na szybki rozwój i ambitne plany zatrudniania nowych pracowników, lider rynku rolniczego zdecydował się na zmianę swojego podejścia EVP. Po kompleksowym etapie eksploracji danych zastanych, w 8 krajach rozpoczęto projekt jakościowy zarówno wśród wewnętrznej grupy docelowej (nowozatrudnieni i stali pracownicy, kierownicy) i zewnętrznej (młodzi specjaliści zajmujące stanowiska w obszarze działalności komercyjnej, operacyjnej i inżynieryjnej). Przeprowadzono łącznie 60 grup fokusowych przez oddziały Ipsos w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Azji na przestrzeni 1 miesiąca.