Cercetarea socială și reputația in afaceri: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Centrul pentru reputația globală

Pentru liderii de afaceri care aspiră la procese decizionale mai bune în materie de reputație, comunicări corporative și dezvoltarea de politici corporative, Centrul pentru reputația globală reprezintă cea mai de încredere sursă de cercetare specializată și îndrumare din domeniul cercetării de informații și observații.

Contextul pietei

 • Măsurarea performanțelor în materie de reputație în raport cu profitul în afaceri.
 • Identificarea factorilor cheie care au cel mai mare impact asupra creării de valoare reputațională.
 • Asistarea clienților pentru alinierea și integrarea acțiunilor pentru a gestiona aspecte reputaționale și a măsura rezultatele.
 • Măsurarea și reacția la efectele crizelor de brand și corporative.

Solutiile

Cercetare reputațională

 • Evaluarea performanțelor în materie de reputație în raport cu profitul în afaceri.
 • Alinierea obiectivelor de afaceri cu activitățile de CSR pentru gestionarea aspectelor reputaționale.
 • Concentrarea pe aspectele care contează cel mai mult pentru reputația dvs. și cuantificarea rezultatelor inițiativelor curente.
 • Folosirea datelor normative pentru a prezenta contextul la nivel de sector și regiune/țară.
 • Evaluarea poziționării optime a inițiativelor și parteneriatelor noi.  
 • Identificarea așteptărilor părților implicate pentru viitor și evaluarea activităților care sporesc încrederea, înțelegerea faptului că organizațiile care beneficiază de încredere sunt mai rezistente în caz de criză.

Cercetare privind managementul crizei

 • Determinarea gravității crizei.
 • Testarea comunicărilor pentru limitarea efectelor și reconstruirea reputației și încrederii.

Studii de caz

O companie auto globală care măsura factorii de încredere, precum și probleme pe care industria le poate avea în 25 de țări. Studiul este folosit pentru a genera indicatori de performanță (KPI) pentru echipa de comunicare la nivel global și regional.

O companie globală de produse alimentare & băuturi care se concentrează pe comportamentul corporativ responsabil, înțelegerea și atitudinea față de obiectivul de brand declarat al clientului și fluxul dintre companie și brandurile de produse din cinci piețe europene și guvern, mass-media, ONG-uri, asociații comerciale, mediile academice, clienții business și publicul general. Rezultatele au fost folosite pentru a investiga așteptările unei „organizații de top în produse alimentare și băuturi” și pentru a stabili un standard pentru poziția actuală a companiei în materie de reputație și în raport cu concurența.

Studiul anual al unei companii globale de internet care măsura opiniile privind brandul corporativ în contextul amenințărilor și oportunităților reputaționale. Cercetarea a inclus măsurători reputaționale cheie în plus față de întrebările calitative despre poziționarea brandului, puncte forte și slabe, problemele din domeniu și din societate. Rezultatele sunt folosite ca reper critic în procesul de planificare strategică, precum și pentru a informa politicile companiei și strategia de dezvoltare a mesajelor și a îndruma modul de relaționare cu influențatori cheie.

O companie națională de bunuride larg consum a testat impactul unei retrageri de produse asupra brandului și produselor lor. Rezultatele au fost folosite pentru a informa strategiile de comunicare pentru gestionarea situației, înregistrând și opiniile din grupurile de interes privind impactul situației în timp.