Relații cu clienții si angajații: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Motivarea angajaților (Employee Engagement)

O forță de muncă motivată este un factor-cheie pentru orice transformare de succes. Echipele Ipsos concep programe care evaluează, compară și dezvoltă nivelul de motivare a personalului dvs. Diferența pe care o aducem? Depăsim nivelul simplelor rezultate și furnizăm insight-uri relevante și soluții de activare care favorizează performanța sustenabila.

Contextul pietei

Care este nivelul de motivare a angajatilor dvs.?
Angajatii susțin strategia companiei și sunt dispusi la eforturi suplimentare?
Care sunt punctele forte și punctele slabe?
Cum puteți incuraja managerii să acționeze?
Care este impactul canalelor online?
Cum definiți o propunere de valoare a angajatorului care să motiveze talentele și să fie atrăgătoare pentru segmentele de recrutare externă?

Solutiile

Definirea strategiei de motivare

  • Colaborăm cu organizația dvs. la nivel global și local pentru a defini strategiile de motivare cu un impact real

Sondaje privind motivarea angajaților

  • Evaluarea nivelului de motivare din organizația dvs.
  • Definirea componentelor și indicatorilor relevanti pentru Balanced Scorecard
  • Exploatarea sondajelelor privind motivarea angajatilor, in scopul transformarii într-un instrument care incurajeaza managerii să implementeze schimbarile organizationale și să-si motiveze echipele

Definirea si monitorizarea propunerii de valoare a angajatorului

  • Dezvoltarea unei propuneri de valoare consecvente
  • Atragerea persoanelor cu potențial ridicat pentru a susține dezvoltarea companiei
  • Testarea campaniilor de recrutare
  • Monitorizarea reputației online și offline
  • Evaluarea site-ului de recrutare online

Studii de caz

Studiu de caz privind un jucător global în domeniul energetic [Sondaj motivare angajați] → confruntată cu schimbări majore, compania a plasat motivarea angajatilor în centrul strategiei sale de Resurse umane începand cu 2012. Ipsos a realizat anual sondaje privind motivarea in randul a peste 140.000 de angajați din 10 țări. Obiectivul inițial a constat in dezvoltarea unui program global unic, care să monitorizeze nivelul de motivare angajaților, să ajute la dezvoltarea unei culturi organizationale la nivel de grup și să monitorizeze climatul intern. Procesul este acum bine ancorat în organizație iar sondajul respectiv este considerat un instrument de management care ajută la dezvoltarea practicilor manageriale.

Studiu de caz privind un lider de pe piața agroalimentară [Definirea si monitorizarea propunerii de valoare a angajatorului] → pe fondul unei creșteri rapide și a existentei unor obiective de recrutare ambitioase, un lider de pe piața agroalimentară s-a decis să-și revizuiască abordarea privind propunerea de valoare. În urma unei amplu proces de cercetare secundară (desk research), a fost realizat un studiu calitativ la nivelul a 8 țări, atât în rândul audienței interne (ex.: angajati noi, angajați existenti și manageri) cat și in rândul audienței externe (ex.: tineri profesioniști cu roluri comerciale și operaționale/ inginerie). Ipsos a realizat 60 de focus grupuri în America de Nord și de Sud, Europa și Asia intr-o perioadă de o lună.