VVD raakt zetels kwijt

De Politieke Barometer van november laat drie verschuivingen zien ten opzichte van oktober. Bij de VVD zien we de meest opmerkelijke verandering, de partij verliest drie zetels vergeleken met een maand geleden. In de afgelopen twee maanden wonnen de liberalen juist. Eerst drie zetels (in september) en toen nog eens twee zetels (in oktober). Zien we nu een omslagpunt? Tijdens de eerste fase van de coronacrisis leek de electorale steun voor de VVD een vergelijkbaar patroon te volgen; toen het gevoel van crisis het meest urgent was stegen de zetelaantallen voor de VVD, zodra het crisisgevoel voorbij was verdwenen ook de zetels weer. Of de huidige daling daadwerkelijk een omslagpunt is zal moeten blijken.

Ook bij D66 (+2) en GroenLinks (-2) zijn verschuivingen in virtuele zetelaantallen zichtbaar. Voor beide partijen geldt dat ze al een aantal maanden schommelen. GroenLinks won afgelopen maand nog 2 zetels, nu gaan die zetels er dus weer af. En de steun voor D66 schommelt sinds de zomer tussen de 12 en 15 zetels.

Het is belangrijk om te vermelden dat het veldwerk van deze peiling is uitgevoerd tussen 20 en 23 november. Dat was voor de omvang van de interne strijd bij Forum voor Democratie duidelijk werd, en voordat partijleider Baudet kenbaar maakte zijn positie ter beschikking te stellen.

De VVD voert onze peiling met 39 zetels aan. De PVV (20) en het CDA (18) volgen op gepaste afstand. D66 staat op 15 zetels, gevolgd door de PvdA (14) en GroenLinks (12). De SP staat in onze peiling op 10 zetels, net zo stabiel als de ChristenUnie die nog altijd 6 zetels peilt. Forum voor Democratie staat ook op 6 zetels, de Partij voor de Dieren op 5 en de SGP komt wederom uit op 3 zetels. Zowel DENK als 50PLUS kan op dit moment op 1 zetel rekenen.

In ons aanvullende onderzoek van deze maand staan we stil bij de vraag of we in Nederland bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen ‘Amerikaanse toestanden’ kunnen verwachten. Immers, net als in de Verenigde Staten, zal er bij de verkiezingen de mogelijkheid worden geboden om vervroegd te stemmen, al dan niet per brief. Wij kijken deze maand naar het vertrouwen in de verschillende stemmethoden. Het blijkt dat het ouderwets stemmen met het rode potlood in het stemhokje nog steeds het meeste vertrouwen van kiezers geniet. Stemmen per brief wordt een stuk minder vertrouwd. Maar het algehele vertrouwen in een eerlijke stembusgang is groot in Nederland.

Kijk voor meer uit ons aanvullend onderzoek op depeiling.nl.

Je kunt ons ook op Twitter volgen via twitter.com/Politieke_B.

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in De Peiling.
 Tweede KamerWeek 44
28 okt '20
Week 48
25 nov '20
 %zetels%zetels%zetels
VVD21.33327.14224.639
PVV13.12012.62012.720
CDA12.41910.81711.518
D6612.2198.81310.015
GL9.1149.1148.212
SP9.1146.3106.710
PvdA5.798.5139.314
CU3.454.364.26
PvdD3.253.453.85
50Plus3.141.111.21
SGP2.132.231.93
DENK2.131.111.31
FvD1.823.353.86
AP1.401.500.90
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1048 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van vrijdag 20 november tot en met zondag 22 november 2020.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1048 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Friday, November 20 up to and including Sunday, November 22, 2020.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.