Daling bij Partij voor de Dieren zet door

De Partij voor de Dieren verliest voor de tweede opeenvolgende keer 2 zetels in de Politieke Barometer. Daarmee is het virtuele zetelaantal van de partij in twee maanden gehalveerd, van 8 zetels in augustus naar 4 zetels in oktober. Net zoals Forum voor Democratie, dat in onze peilingen van 25 zetels in april naar 12 virtuele zetels nu kelderde, lijkt de Partij voor de Dieren dus ernstige schade te ondervinden van interne strubbelingen.

Ook bij de PvdA zien we een verschuiving: de partij van Lodewijk Asscher krijgt er ten opzichte van vorige maand 2 zetels bij. Interessant is verder dat veel kiezers de PvdA nu als aanvoerder van de oppositie zien. Desgevraagd geeft 22% van alle kiezers aan dat de PvdA in hun ogen de partij is die de oppositie tegen het kabinet aanvoert, 19% noemt GroenLinks, 12% kiest Forum voor Democratie en 9% noemt de PVV.

De PvdA en GroenLinks lijken te kiezen voor andere vormen van oppositievoeren. GroenLinks, met het pleidooi van Jesse Klaver tegen ‘scorebordpolitiek’ kiest voor meer ‘constructieve oppositie’ terwijl Lodewijk Asscher een kritischer toon aanslaat. Wij legden kiezers een hypothetische schaal voor, waarbij ze konden aangeven wat voor hen de ideale manier van oppositievoeren is. Ongeveer 4 op de 10 kiezers (42%) kiezen een middenpositie, en een bijna even grote groep (37%) kiest voor ‘kritische oppositie’. Een op de 5 kiezers (21%) kiest voor een positie die dichter bij ‘constructieve oppositie’ komt. Onder PvdA-kiezers zien we een duidelijke voorkeur voor kritische oppositie. De groep die zich aan de ‘kritische kant’ van de schaal plaatst (40%) is meer dan twee keer zo groot als de groep die kiest voor constructieve oppositie (16%). Onder GroenLinks-kiezers zien we juist vooral verdeeldheid. Een kwart van hen (25%) steunt de lijn van Klaver voor constructieve oppositie, terwijl de groep die kiest voor meer kritische oppositie ongeveer even groot is (27%).

De volledige resultaten van ons onderzoek naar oppositievoeren zijn hier terug te lezen.

De VVD is met 34 zetels de grootste partij in de peiling van oktober. Daarna volgt een groep partijen die in virtuele zetelaantallen dicht bij elkaar zitten. Dat zijn de PVV (16 zetels), de PvdA en het CDA (beide 15 zetels), GroenLinks en D66 (beide 14 zetels) en, op enige afstand, Forum voor Democratie met 12 zetels. Daarna volgen de SP (8 zetels), de ChristenUnie (stabiel op 7 zetels) en 50PLUS (6 zetels). Het groepje kleine partijen bestaat uit de Partij voor de Dieren (4 zetels), de SGP (3 zetels) en DENK (2 zetels).

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in De Peiling.
 Tweede KamerWeek 38
25 sep '19
Week 44
30 okt '19
 %zetels%zetels%zetels
VVD21.33321.13321.634
PVV13.12010.91710.316
CDA12.41910.0159.915
D6612.2199.9159.014
GL9.1149.4149.214
SP9.1146.195.68
PvdA5.798.4139.615
CU3.454.974.47
PvdD3.254.363.04
50Plus3.143.754.36
SGP2.131.931.93
DENK2.131.321.52
FvD1.827.1118.012
AP1.401.001.80
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1019 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van vrijdag 25 oktober tot en met maandag 28 oktober 2019.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 1019 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Friday, October 25 up to and including Monday, October 28, 2019.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.