Hoofdrolspelers in de formatie verliezen zetels

De Politieke Barometer van september laat een aantal veranderingen zien ten opzichte van onze peiling een maand geleden. De belangrijkste is het verlies voor drie partijen die een hoofdrol in de moeizame formatie spelen. De VVD, D66 en het CDA verliezen ieder 2 zetels.

Daarmee lijken kiezers een signaal af te geven: het geduld begint op te raken. De politieke impasse die is ontstaan na de verkiezingen begint zijn tol te eisen. In eerder onderzoek, gepubliceerd rondom Prinsjesdag, bleek al dat het vertrouwen in de politiek gekelderd was. Voor het eerst in onze peilingen sinds de verkiezingen verliezen nu ook alle drie de partijen die een hoofdrol in de formatie spelen.

Het CDA staat er van deze drie het slechtste voor met 8 zetels in onze huidige peiling. Na het vertrek van Pieter Omtzigt verloor de partij flink (4 zetels). Daarna herstelde de partij zich enigszins en bleef verder verlies uit, maar deze maand komen de Christendemocraten dus uit op 8 zetels. Ook de VVD verliest – van 39 zetels in augustus naar 37 zetels nu. D66 daalt van 21 naar 19 zetels.

De VVD en D66 worden ook door veel kiezers gezien als zijnde schuldig aan het moeizame verloop van de formatie. Op de vraag welke partij daar vooral verantwoordelijk voor is, zegt 29% van alle kiezers dat het de VVD is. Een kwart noemt D66, en iets minder dan een vijfde (18%) vindt dat alle partijen uit “het brede midden” (VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie) evenveel schuld dragen.

De achterbannen van de partijen wijzen, net als hun leiders, vooral naar elkaar. Slechts 8% van de VVD-kiezers vindt dat de schuld van de moeizame formatie bij de VVD ligt, terwijl de helft (50%) van hen in D66 de schuldige zien. Omgedraaid wijzen de kiezers van D66 naar de VVD (41%). Kiezers van de PvdA en GroenLinks zien vooral de VVD als de boeman.

Meer resultaten uit ons aanvullend onderzoek over het verloop van de formatie zijn terug te lezen op www.depeiling.nl.

Het zeteloverzicht: de VVD staat op 37 zetels, gevolgd door D66 (19) en meteen daarna de PVV (18). De PvdA en GroenLinks staan beide op 9, net als de Partij voor de Dieren die deze maand twee zetels winnen. Het CDA en de SP komen uit op 8 zetels. Volt en JA21 staan op 6, gevolgd door de BBB, die een plus van 2 zetels winst kan noteren. De ChristenUnie krijgt net als Forum voor Democratie 4 zetels. SGP en DENK halen 3 zetels, en BIJ1 staat nog steeds op 1 zetel.

Onze cijfers worden ook gepubliceerd door EenVandaag in De Peiling.

Je kunt ons ook op Twitter volgen via www.twitter.com/Politieke_B.
 Tweede KamerWeek 35
1 sep '21
Week 39
29 sep '21
 %zetels%zetels%zetels
VVD21.93424.63923.337
D6615.02413.52112.119
PVV10.81710.91711.318
CDA9.5156.5105.58
SP6.094.575.38
PvdA5.796.3105.99
GL5.285.895.79
FvD5.082.943.04
PvdD3.865.075.99
CU3.453.963.45
VOLT2.433.253.96
JA212.433.553.76
SGP2.132.431.93
DENK2.032.432.53
50Plus1.010.300.40
BBB1.012.433.55
BIJ10.810.711.01
AP2.001.201.90
 100%150100%150100%150
Deze Ipsos Politieke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 994 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van vrijdag 24 september tot en met maandag 27 september 2021.

Hoe nauwkeurig zijn de cijfers?
Omdat de zetels die we publiceren zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%.

This Poll is based on an online study among a representative random sample of 994 Dutch people entitled to vote. The data was collected from Friday, September 24 up to and including Monday, September 27, 2021.

How accurate are the figures?
Because the numbers of seats we publish are based on random samples, statistical margins should be taken into account accordingly. Given the size of the samples used in the separate polls, the average margins are +/- 1% for the smaller parties and +/- 2.5% for the largest parties.