Onderzoeksverantwoording Politieke Barometer

Is de Politieke Barometer representatief?

Representativiteit betekent in het geval van de Politieke Barometer dat de steekproef in alle opzichten een perfecte afspiegeling vormt van alle kiesgerechtigden in Nederland. Niet alleen op voor de hand liggende kenmerken als leeftijd, opleiding en geslacht, maar ook op kenmerken als politieke betrokkenheid en interesse. Zo'n perfecte afspiegeling is in de praktijk niet te realiseren, maar door de aanpak die we volgen, kunnen we deze situatie wel zo dicht mogelijk benaderen.

Aanpak

Die aanpak is er in alle opzichten op gericht om een goede doorsnee van de Nederlandse kiezers te bevragen: de leden voor ons online panel worden op verschillende manieren geworven, het panel wordt voor allerlei soorten onderzoek gebruikt (niet alleen politiek onderzoek) en men kan zich niet voor politiek onderzoek aanmelden. Verder bevragen we onze panelleden niet te vaak over politieke onderwerpen en spreiden we de ondervragingsperiode over meerdere dagen, zodat mensen op alle delen van de dag in de gelegenheid zijn mee te doen. Ten slotte stellen we nooit vragen over politieke onderwerpen voordat we de politieke voorkeursvragen stellen. Deze ogenschijnlijk kleine details dragen er allemaal aan bij dat de steekproef een goede afspiegeling is van alle kiesgerechtigden.

Steekproef

Bij elke maandelijkse peiling bevragen we een steekproef van ongeveer 1.000 leden uit ons online panel, dat in totaal zo'n 40.000 actieve deelnemers telt. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en vorig stemgedrag worden door middel van een weging gecorrigeerd.

Actualiteit

De peilingen voor de Politieke Barometer worden in de regel aan het eind van de maand uitgevoerd. De veldwerkperiode (die loopt van vrijdagmiddag tot en met maandagmiddag) is elke maand zo veel mogelijk gelijk om een evenwichtig en vergelijkbaar beeld te bewerkstelligen.

Bij de publicatie van de resultaten van de peilingen werkt Ipsos sinds januari 2018 samen met EenVandaag, de actualiteitenrubriek van AvroTros. EenVandaag presenteert de resultaten van de peilingen elke laatste dinsdag van de maand tijdens de uitzending en via de app (De Peiling). De dag daarna publiceert Ipsos de Politieke Barometer op haar eigen website.

Om de gevoeligheid voor incidentele uitschieters te verkleinen worden buiten verkiezingstijd de resultaten van de vorige peiling voor een kwart meegenomen in de gepubliceerde cijfers. In verkiezingstijd, wanneer politieke gebeurtenissen soms van dag tot dag effect kunnen hebben, wordt de frequentie van de peilingen verhoogd.