Automotive | Analytics | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Analytics

OUR SOLUTIONS
Ako predpovedať mieru využívania jednotlivých spôsobov mobility a budúce predaje automobilov.

Nástroj Mobility analytics pomáha klientom lepšie riadiť riziká vďaka špeciálnym analýzam vnímania a elasticity cien, analýzam existujúcich predajov, modelom pre odhady vývoja trhových podielov a objemov predajov. Zároveň môže byť zameraný aj na potenciál využívania nových ponúk riešení mobility.

Najčastejšie sa tieto analýzy používajú ako modul v rámci kliník pred uvedením na trh zameraných na cenotvorbu alebo marketing, kde býva zahrnutá pokročilá analytika, ktorá pomôže s porozumením potenciálu preferencií, trhového podielu a objemu predajov nového modelu. Môže ísť aj o samostatný prieskum, ktorý má zistiť, ako spotrebitelia vnímajú ceny rôznych funkcií a/alebo balíčkov.

Pokročilé analytické nástroje, ako je metóda conjoint, konfigurátor a celý súbor ďalších optimalizačných techník, sú využívané spolu s najnovšími nástrojmi simulácie trhu pre čo najrealistickejšie predikcie cenotvorby a predajov.

Ipsos disponuje Marketing Science tímami zloženými z odborníkov na kalibračné a validačné techniky. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s predikciami sú ich výsledné odhady omnoho bližšie následnému reálnemu výkonu na trhu ako tie, ktoré vychádzajú z priamych spätných väzieb spotrebiteľov.