Vzťahy so zákazníkmi a zamestnancami: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Angažovanosť zamestnancov

Zamestnanci sú to najdôležitejšie, čo každá firma má. Vyrábajú produkty, sú v kontakte so zákazníkmi, zaisťujú prevádzku spoločnosti. Pokiaľ nie sú spokojní a motivovaní, nebudú spokojní ani zákazníci, a to sa odrazí na obchodných výsledkoch. Angažovanie zamestnancov je tiež kľúčovým faktorom akejkoľvek úspešnej zmeny.

Klientský kontext

Ako veľmi sú angažovaní ľudia v jednotlivých tímoch?
Podporujú stratégiu firmy a sú ochotní urobiť niečo naviac?
Aké sú silné a slabé stránky?
Ako môžeme podporiť manažérov aby urobili svoju prácu čo najlepšie?
Ako fungujeme v dobe sociálnych médií?
Ako pripraviť Employer Value Proposition, aby podporovala zapojenie vašich talentov a zároveň bola atraktívna pre potenciálnych zamestnancov?

Riešenia

Pripravujeme programy, ktoré vyhodnocujú, porovnávajú a posilňujú zapojenie vašich ľudí. V čom sme odlišní? Okrem výsledkov výskumu prinášame praktické pohľady, riešenie a podporu pri implementácii.

Pracujeme s vami na globálnej i lokálnej úrovni, podľa potreby, aby sme spoločne pripravili skutočne efektívny program so zapojením vašich zamestnancov.

Výskum angažovanosti (zapojenia) zamestnancov

  • Vyhodnotíme úroveň angažovanosti cez vašu organizáciu, zmapujeme zmeny v čase
  • Definujeme vhodné indikátory pre vyhodnotenie a porovnanie vašich výsledkov
  • Premeníme váš prieskum angažovanosti v nástroj, vďaka ktorému sa budú môcť vaši manažéri zlepšovať, jednoduchšie implementovať zmeny a zvyšovať zapojenie svojich tímov

Nastavenie a sledovanie vašej Employer Value Proposition

  • Zmapujeme vnímanie vašej spoločnosti medzi existujúcimi a potenciálnymi zamestnancami alebo zanalyzujeme už dostupné informácie
  • Navrhneme ucelenú Employer Value Proposition s ohľadom na vašu stratégiu
  • Pomôžeme vám osloviť zamestnancov s vysokým potenciálom
  • Otestujeme vašu náborovú kampaň
  • Monitorujeme vašu online i offline reputáciu
  • Vyhodnotíme vaše firemné stránky a ďalšie náborové kanály

Prípadové štúdie

Globálna spoločnosť v oblasti energetiky si v roku 2012 stanovila angažovanosť zamestnancov ako kľúčovú pre svoju HR stratégiu. V Ipsose pre túto spoločnosť realizujeme každoročný prieskum angažovanosti, pri ktorom oslovujeme viac než 140 000 zamestnancov v 10 krajinách. Pôvodným cieľom bolo nastaviť unikátny globálny program merajúci angažovanosť zamestnancov, mapujúci firemnú kultúru a klímu vo vnútri spoločnosti. Teraz je celý proces považovaný manažérmi nie za výskum, ale za manažérsky nástroj a dôležitý pilier rozvoja spoločnosti.

Významná potravinárska spoločnosť sa s ohľadom na svoj rast a ambiciózne náborové plány rozhodla prehodnotiť svoju Employee value proposition (EVP). Po rozsiahlej analýze existujúcich dát prebehol kvalitatívny výskum v 8 krajinách. Zahrňoval tak pohľad zvnútra (nováčikovia vo firme i zamestnanci a manažéri v rôznych fázach zamestnaneckej cesty), tak pohľad zvonku (napr. mladí profesionáli na obchodných i technických pozíciách). V súčte Ipsos zrealizoval 60 skupinových diskusií v Severnej i Južnej Amerike, Európe a Ázii v priebehu jedného mesiaca.