Behaviour Insights | Retail Performance | Ipsos
Retail Performance

Behaviour Insights

OUR SOLUTIONS
Pochopenie cesty k aktivácii zákazníka.

Detailné pozorovanie správania, sledované ako súčasť procesu mapovania ciest zákazníkov, je kľúčom k rastu predajov a podpore lojality.

Nakupujúci vykazujú určité správanie, keď prechádzajú obchodom. Môžu mať jasný cieľ, rýchlo prejsť obchodom a vyzdvihnúť len niekoľko položiek, alebo stráviť dlhší čas prechádzaním sa po obchode pred definitívnym rozhodnutím. Úspešné značky dobre poznajú svojich spotrebiteľov, takže prezentujú svoje obchody spôsobom, ktorý spúšťa pozitívne reakcie, ako je napríklad aktivácia a angažovanie spotrebiteľa. Poskytovanie lepších služieb šitých na mieru zákazníkom, ako napr. pomoc s nájdením toho, čo nakupujúci presne potrebuje, je nevyhnutné pre každého obchodníka, ktorý chce vylepšiť svoju pozíciu.

Rozvoj správnej stratégie k motivácii nakupujúcich za pomoci rôznych touchpointov, maximalizuje čas pobytu zákazníka v predajni a zvyšuje predaj.

Naše analýzy sú kľúčom k:

  • zvyšovaniu opakovaných návštev monitorovaním činností, ktoré tieto opakované návštevy podporujú;
  • rozširovanie zákazníckej základne a identifikovanie, kedy noví zákazníci vstupujú do vášho obchodu;

  • zvýšenie priemernej transakčnej hodnoty (Average Transaction Value, ATV) vytvorením navigačných trás do doplnkových produktových zón;

  • riadenie toku zákazníkov, aby sa predišlo problémom a prekážkam;

  • zaistenie návratnosti investícií z výkladov monitorovaním toho, ako ich zapojenie vedie k nákupu produktu;

  • budovanie podrobných zákazníckych profilov a sledovanie kompletných nákupných ciest.

Ipsos Behavior Insights, využívajúci kognitívne reakcie v reálnom živote, vám pomôže transformovať predaje a priblížiť sa k rozhodovaciemu procesu vašich zákazníkov.

Naše informácie vám pomôžu urobiť významné obchodné rozhodnutia na základe skutočného správania a reakcií na usporiadanie vašich predajní. Tieto vylepšenia v oblasti riadenia zákazníckych skúseností zaručia pozitívne odlíšenie vašej predajne od konkurentov a zvýšia počet zákazníkov.

Obchodné výhody plynúce z prieskumu založenom na pozorovaní a monitoringu môžu byť veľmi účinné a revolučné. Zladenie predajne so správaním zákazníkov posilní vzťahy a zefektívni výdaje spojené s predajnou plochou.