Brand Health Tracking | Brand Activation Tracking | Ipsos
Brand Health Tracking

Brand Activation Tracking

OUR SOLUTIONS
Získajte správne ukazovatele pre manažment všetkých aspektov aktivácie vašej značky.

Ipsos pomáha klientom robiť správne rozhodnutia vo všetkých aspektoch aktivácie značky. Používame rôzne zdroje dát z ekosystému značky – vrátane trackingu reklám a značiek – aby sme poskytli aktuálne podklady pre stratégiu a riadenie marketingových aktivít a podporili udržateľný rast.

Ipsos má globálnu sieť tímov s hlbokou odbornosťou v oblasti aktivačných trackingov. Poskytujeme flexibilné prístupy, ktoré zohľadňujú potrebu spravovať KPI na globálnej úrovni a zároveň umožňujú lokálnym tímom získavať informácie, ktoré potrebujú k riadeniu aktivít značky. Naše najmodernejšie modely pre meranie značky a komunikácie a integračné schopnosti zaisťujú, že tímy môžu využívať a získavať insighty o všetkých informáciách v ekosystéme značky.

Brand Value Creator je metóda, ktorú využívame k meraniu výkonnosti a blízkosti značiek v reálnom svete. Okrem toho ponúkame systém meraní komunikácie, ktorý na základe spomienok vyvolaných pomocou vizuálnych podnetov umožňuje vďaka porovnaniu posudzovať dopad marketingových aktivít na ukazovatele značky, pre rôzne cieľové skupiny.

Brand communication purpose | Ipsos

Aktivácia značky musí: vyvolať reakciu cieľovej skupiny, a teda zmeniť zvažovanie značky, stimulovať predaj, vyhľadávanie informácií, diskusiu atď. + posilovať vzťah so značkou, zaistiť, aby ľudia boli otvorení správam vyžadujúcim viac úsilia a pozornosti.