Brand Health Tracking | Brand Equity Measurement | Ipsos
Brand Health Tracking

Brand Equity Measurement

OUR SOLUTIONS
Pochopte, čo je hnacou silou vašej značky a naplánujte si svoju aktivačnú stratégiu.

S pomocou nášho modelu Brand Value Creator dokážeme zistiť, čo pomáha značkám posilovať ich ekvitu, a to ako s ohľadom na vzťah spotrebiteľov ku značke, tak prostredníctvom tržných efektov, ktoré výber ovplyvňujú. Pomocou analýzy stanovíme aktivačnú stratégiu a identifikujeme KPI, ktoré naši klienti potrebujú sledovať, aby vedeli, či ich marketingové aktivity posilujú ukazovatele, ktoré sú pre nich dôležité.

Ipsos ponúka globálnu sieť tímov s expertízou v oblasti merania ekvity značky. Pomôžeme vám pochopiť, na ktorých aspektoch vašej značky, image a vzťahu záleží ľuďom, keď sa rozhodujú o nákupe. Vďaka týmto informáciám môžete nastaviť správny smer aktivácie naprieč touchpointami značky. Náš model ekvity značky a analýza driverov spoločne s analýzou Brand Mental Network vám umožňujú vytvoriť správny plán aktivácie vašej značky, tak dôležitý na dnešnom preplnenom a vysoko konkurenčnom trhu.

Brand Value Creator je metóda, ktorú využívame k meraniu výkonnosti a blízkosti značiek v reálnom svete. Ďalej ponúkame analýzu Brand Mental Network, ktorá ilustruje, ako ľudia vidia a pamätajú si vašu značku, vrátane všetkých ich asociácií a ich vlastnými slovami.

Brand Value Creator | Ipsos