Brand Positioning and Growth | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Brand Positioning and Growth

OUR SOLUTIONS
Optimalizujte umiestenie svojej značky, portfólia a využite príležitosti rastu.

Pomáhame klientom pochopiť vnímanie značky a emócie a podporiť ich rast tým, že zhodnotíme potreby danej produktovej kategórie a identifikujeme prvky a vlastnosti, ktoré môžu podporiť rast značky.

Censydiam
Klienti používajú Censydiam pre pochopenie potrieb spotrebiteľov a hľadanie odpovedí na biznisové otázky, ako napr.: Ako môžu optimalizovať positioning značky? Ako môžu maximalizovať príležitosti pre svoje portfólio? Existujú na trhu neuspokojené potreby, ktoré môžem využiť pri vytváraní inovácií?

V priebehu posledných 30 rokov bol rámec Censydiam aplikovaný vo viac ako 40 kategóriách po celom svete a poskytuje dôkladné pochopenie emocionálnych a funkčných potrieb spotrebiteľov.

Censydiam Metaphors
Ipsos pomáha klientom porozumieť ľudským potrebám, motiváciám, aj vnímaniu značiek tým, že odkrýva intuitívne procesy prostredníctvom spontánnych reakcií na vizuálne podnety a pomocou hĺbkovej analýzy textu kodifikuje tieto reakcie do rámca Censydiam. Censydiam Metaphors sú kvantitatívne metodológie a je preto možné ich jednoducho pridať k segmentáciám, U&A a ďalším štúdiám.

Používame projektívnu techniku, ktorá pomáha respondentom vyhnúť sa racionálnemu mysleniu a získavame tak ich intuitívne reakcie. Túto metódu je možné tak isto použiť k zisťovaniu neuspokojených potrieb, frustrácií alebo neistoty.

Brand Mental Network
Naša služba Mental Network je navrhnutá tak, aby klientom pomohla porozumieť najvýznamnejším asociáciám charakteristickým pre ich značku. Pomáha posúdiť, či je značka pozicionovaná správnym spôsobom, či existujú prekážky pre rast, aké významné aktíva značka má, či je správne nastavená komunikačná kampaň atď.

Brand Assets Evaluator
Identifikuje významné prvky, ktoré podporujú rast značky. Brand Assets Evaluator slúži k zodpovedaniu biznisových otázok, ako napr.: Posilujú moje aktíva image značky? Sú moje aktíva príťažlivé pre spotrebiteľov a jedinečné oproti konkurencii? Aké konkrétne kroky by som mal urobiť pre optimalizáciu portfólia aktív značky? Brand Assets Evaluator používa implicitnú reakčnú dobu k zachyteniu nevedomých asociácií, ktoré spotrebitelia vytvárajú spolu s aktívami značky.