Communities | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Communities

OUR SOLUTIONS
Umožňuje prieskum vedený ľuďmi, ktorý využíva kvalitatívne a kvantitatívne metódy.

Ipsos Communities ponúka značkám zdieľané on-line prostredie pre interakciu so zákazníkmi v reálnom čase. Pomáhajú vytvárať insighty a prispieť k inováciám tým, že poskytujú 24/7 prístup k zákazníkom, ktorí sa veľmi radi podelia o svoje postoje.

Ipsos Communities využívajú to najnovšie z online technológií – vrátane rozhovorov cez webkameru, živý chat, diskusné fóra a blogy – aby premenili statický, lineárny prieskum na interaktívny a pohlcujúci zážitok. Ich súčasťou je obsiahly súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumných nástrojov, vďaka ktorým môžu byť Communities prispôsobené špecifickým cieľom vášho prieskumu, od ad-hoc testovania cez noc až po dlhodobejšie, opakované prieskumy.

Naša jedinečná online platforma integruje kvalitatívne aj kvantitatívne metódy a poskytne vám komplexné možnosti poznania od jednorazových, až po opakujúce sa projekty. Vedenie projektu je založené na osvedčenom prístupe „engagement-first“, ktorý je zameraný na vnútornú motiváciu a podporuje sociálne a kolaboratívne online prostredie vedúce k účinným spotrebiteľským insightom.

Integrácia je v srdci nášho prístupu, či už v rámci Ipsosu alebo v spolupráci s našimi klientami. Zaviazali sme sa preklenúť priepasť medzi kľúčovými oblasťami odbornosti, aby sme zvýšili efektívnosť a priniesli hodnotu.

Communities offer