Consumer Panel | Retail | Ipsos
Retail & Consumer Intelligence

Consumer Panel

OUR SOLUTIONS
Získajte ucelený pohľad na správanie spotrebiteľov.

Spotrebiteľské panely umožňujú našim klientom merať, sledovať a zlepšovať ich marketing a efektivitu predaja. Poskytujeme dáta, analýzy a prehľadné insighty, aby sme klientom pomohli zvýšiť predaje a podiel na trhu.

Ipsos má 20 rokov skúseností so spotrebiteľskými panelmi a pôsobí na deviatich svetových trhoch. Na reprezentatívnej vzorke spotrebiteľov priebežne monitorujeme informácie o nákupoch a spotrebe naprieč mnohými kategóriami. Spotrebiteľské panely poskytujú ucelený pohľad na správanie spotrebiteľov vo všetkých demografických skupinách a naprieč maloobchodným trhom.

Dodávame na mieru šité, flexibilné riešenia, ktoré využívajú najmodernejšie technológie vo všetkých našich procesoch, vrátane webových dashboardov a insightov. Naše inteligentné riešenia sa neustále vyvíjajú, aby odrážali meniacu sa realitu trhu a spätnú väzbu od klientov.