Creative Assessment | Facial Recognition | Ipsos
Creative Excellence

Creative Assessment

OUR SOLUTIONS
Maximalizujte potenciál vašej kreatívy s cieľom podporiť krátkodobý i dlhodobý dopad na značku.

ASI:Connect

Vlajková loď medzi pre-testovacími riešeniami, meria schopnosť vašej kreatívy pozitívne ovplyvniť krátkodobé nákupné správanie a podporiť ekvitu značky. Meria potenciál vašej kreatívy naprieč súborom offline a online komunikačných kanálov. Schopnosť kreatívy upútať pozornosť a zapísať sa do pamäti spotrebiteľov je meraná tak, že test simuluje reálne prostredie a zobrazuje danú kreatívu spoločne s konkurenčným obsahom. Tento design prieskumu umožňuje pozorovať krátkodobý aj dlhodobý dopad na značku a poskytuje tak praktické výstupy. Súčasťou testovania môže byť aj meranie nevedomých emočných reakcií, sekundu po sekunde. Toto meranie je cenným zdrojom informácií pre vyhodnotenie efektivity vašej kreatívy a pre jej prípadnú optimalizáciu. Viac informácií tu

 

Connect:Digital

Vyhodnocujeme video a ďalšie digitálne formáty prostredníctvom live digitálnych platforiem, aby sme boli schopní rýchlo vyhodnotiť potenciál kreatívy a zistiť krátkodobý a dlhodobý dopad na vašu značku. Tento prístup využíva rovnaké postupy ako ASI: Connect tým, že zobrazuje kreatívu priamo v živom digitálnom prostredí, napr. na Youtube alebo Facebooku. To umožňuje zhodnotiť potenciál vašej kreatívy byť tou, ktorou ľudia nebudú preskakovať, nad ktorou sa pozastavia a ktorá bude dostatočne silná na to, aby naplnila ciele vašej kampane. Hlavné ukazovatele zahŕňajú meranie intenzity zapamätania, posúdenia vplyvu na značku a rad štandardizovaných behaviorálnych metrík pre prípadnú optimalizáciu. Viac informácií tu

Ipsos ponúka unikátne metódy merania zaujatia zobrazením testovanej reklamy v reálnom prostredí, rovnako tak vyhodnotenie vplyvu na značku v nadväznosti na jej skutočné predaje a s využitím merania ako vedomých, tak nevedomých reakcií. Ipsos poskytuje svetové merania zaujatia s využitím princípov behaviorálnej vedy.

Naša platforma umožňuje flexibilné testovanie mnohých individuálnych aspektov reklamy v rôznych variantoch prieskumu, od základného po pokročilý.