Creative Development | Campaign strategy | Ipsos
Creative Excellence

Creative Development

OUR SOLUTIONS
Nastavenie stratégie kampane

Creative|Labs

Urýchlite proces vývoja kreatívy pomocou výstupov, ktoré obdržíte v ten istý deň, kedy prebieha ich testovanie. Pomôžu Vám porozumieť tomu, ako ľudia reagujú na danú kreatívu a akým spôsobom je možné ju optimalizovať, či už vo forme kreatívneho spracovania alebo doručenej myšlienky. Tento prieskum identifikuje kreatívnu cestu, ktorá najlepšie a najefektívnejšie doručí zamýšľaný message. Vďaka účasti všetkých zainteresovaných strán (agentúra, marketing, oddelenie insightu) napomáha získať dôveru v správnosť rozhodnutia o ďalšej komunikačnej stratégii. Viac informácií tu


Creative|Qual

Pomocou tohto typu prieskumu objavujete insighty a nové možnosti, ktoré môžu byť použité vo vašej komunikácii. Prostredníctvom pozorovania, ktoré predchádza následnému dotazovaniu, odhaľuje tento prieskum kritické miesta, vytvára silné prvky príbehu a nachádza vhodné príležitosti. Pomáha nájsť a spoluvytvárať komunikačné koncepty a formovať ich exekučné spracovanie. Tento prieskum identifikuje kreatívnu cestu, ktorá najlepšie a najefektívnejšie doručuje zamýšľaný message. Ponúkame niekoľko variant riešenia, ktoré pomáhajú vyhodnocovať a vylepšovať danú kreatívu opakovane a v reálnom čase.

Náš unikátny prístup je navrhnutý tak, aby už zo začiatku podporil proces vývoja kreatívy pre maximalizáciu vašej investície a optimalizáciu kreatívy prostredníctvom doručených insightov. Kombináciou kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu, rozšíreného o neurovedecký prístup, dokážeme odpovedať na otázky “čo?”, “prečo?” a “ako?”.